Staat de stad waar je de cursus zou willen volgen er niet bij? Dat betekent dat de cursus daar dit jaar niet wordt gegeven. Neem in dit geval gerust contact met ons op om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Bijdrage cursus

Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers die werken voor het geestelijk welzijn van de mensheid, zonder enig winstoogmerk. Daarom wordt de prijs van de cursus uitsluitend bepaald door werkelijke, materiële kosten: zaalhuur en cursusmateriaal. In deze kosten zijn 14 avonden (12 lessen) inbegrepen. Uw bijdrage om deze kosten te dekken wordt daarom jaarlijks vastgesteld. Na inschrijving wordt schriftelijk om betaling verzocht. Toewijzing voor deelname vindt plaats in volgorde van ontvangen betalingen.

De prijs bedraagt in 2018-2019 €120,00 inclusief cursusmateriaal. Indien uw bijdrage een belemmering is, neem dan contact met ons op per mail of telefoon 070-346 15 45.

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen en te worden overgemaakt op rekening van de stichting:
IBAN: NL19TRIO0786911905
ten name van: Stichting I.S.I.S.
ANBI nummer: 50872

N.B. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist bestaat geen aanspraak op:

  1. Terugbetaling van cursusgeld;
  2. Het resterende cursusmateriaal.