LEZING

Alchemie is de ‘moeder’ van de fysieke chemie, zoals wij die nu kennen. Alchemie strekt zich uit van het fysieke tot en met het spirituele. Wat het fysieke betreft gaat het om het veranderen van onedele in edele stoffen. Wat het spirituele betreft gaat het daarbij om de verheffing van het lagere tot het goddelijke in de mens. Welke betekenis kan alchemie hebben voor ons, in deze tijd?