LEZING

Ons leven en onze wereld zien er heel anders uit, wanneer we de Buddha in ons gewekt hebben. Dan leven we in ons Hart, en de wijsheid die we daar kunnen vinden, zal niet alleen ons eigen leven op een heel ander niveau brengen, maar – en dat is nog veel belangrijker – we zullen een voorloper in de menselijke ontwikkeling zijn, een vredestichter, een helper van onze medemensen.

De Wijsheid van het Hart is geen intellectuele kennis. Het is geen boekenwijsheid. Het is de intuïtieve kennis, het zekere weten hoe te leven en hoe te handelen. Ze ligt in het hart van ieder mens, maar we moeten ons er wel voor openen.