We doen er wereldwijd van alles aan om ziekte-epidemieën te bestrijden. Dit staat alleen niet in verhouding tot de mentale epidemieën die rondgaan, denk aan ongelijkheid, racisme, wantrouwen, of overconsumptie. In feite zijn het juist deze mentale epidemieën die gevolgen als ziekte-epidemieën voortbrengen.

 

We kunnen leren zien wat onze mentale invloed is als mens. Met dit inzicht kunnen we ons denken en handelen richten. Daarmee kunnen we mentale epidemieën voorkomen en actief bijdragen aan de harmonie in de natuur.