De naam Theosofie komt van het Griekse 'Theos' en 'Sophia' en betekent letterlijk Goddelijke Wijsheid. Theosofie is zo oud als de mensheid denken kan.

Het leert dat al wat leeft Universele Wetten volgt en dat er essentiële eenheid schuilgaat achter de grote verscheidenheid aan vormen en levensuitingen. Deze visie vormt de basis voor moraal en ethiek en geeft aanwijzingen voor het menselijk denken en handelen.