LEZING

De Natuur is één geheel van samenwerkende wezens, die tezamen wel in harmonie moeten leven, simpelweg omdat ze niet buiten elkaar kunnen. Elke vorm van agressie ten opzichte van een ander is daarom tegennatuurlijk.

Daarom hebben door alle tijdskringen heen Wijzen het advies gegeven met de Natuur mee te werken, altruïstisch te zijn en niemand ‘kwaad’ te doen.