Wijsheid is de kunde om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. Hoe kunnen we wijsheid opbouwen? Moeten we alles meemaken om wijs te worden? Zeker niet!

Ieder van ons heeft het vermogen om situaties te voorzien, te doorzien en te doordenken om tot juiste en wijze beslissingen te komen. Er bestaan enkele universele wetten in de natuur en als je die kent, wordt dit veel eenvoudiger.