LEZING

De huidige fysica schuift steeds meer op in de richting van de metafysica. Dat wil zeggen dat de werkelijke oorzaken steeds meer gezocht worden achter de fysiek waarneembare verschijnselen. In de Oude Wijsheid ging men al uit van een proces van omzetting van het metafysische naar het fysieke, zoals naar analogie stoom kan condenseren tot water. Tot welke andere inzichten leidt een dergelijke visie?