LEZING

Als mensen zijn we ons steeds meer bewust van het belang van het in stand houden van de harmonie in de fysieke ecosystemen van de natuur. Een nog diepgaander besef daarvan is mogelijk als we daarbij ook de spirituele wisselwerking betrekken tussen wezens van verschillend en van gelijk bewustzijnsniveau; het ‘spirituele ecosysteem’– de bron van het fysieke ecosysteem. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de mens binnen dit spirituele ecosysteem, en ons vermogen om dit systeem in harmonie te houden?