Omdat de mens kan denken, heeft hij ook vrije wil. Zijn vermogens en kennis zijn echter wel beperkt. Daarom is zijn vrije wil ook beperkt.

Dat neemt niet weg dat met de vermogens die hij al ontwikkeld heeft en de kennis die hij bezit, zal moeten kiezen. Zelfs als hij niet kiest, kiest hij, want ook niet kiezen is een vorm van kiezen.

Het is dan ook van groot belang dat hij voldoende kennis vergaart, zodat hij juiste keuzes kan maken.

Vooral kennis over reïncarnatie en karma zijn onontbeerlijk, want daarmee kan je, zelfstandig en zonder door anderen gemanipuleerd te worden, een deel worden van de oplossingen voor alle moderne vraagstukken. Denk hierbij aan het vraagstuk van oorlog en vrede,  of de steeds groter wordende kloof tussen rijkdom en armoe.

De innerlijke wijsheid is zeker ook nodig om een afgewogen keuze te maken in de vraagstukken van leven en dood.