LEZING

Veel onderwijssystemen beperken zich tot het aanleren van bepaalde vaardigheden en het verstrekken van kennis. Dit zijn zaken die in de Rāja Yoga-educatie een zeer ondergeschikte rol spelen. Bij deze educatie gaat het om de ziel van de mens. De innerlijke kwaliteiten worden naar buiten gelokt. Dit zijn de geestelijke en intellectuele vermogens die een kind in vorige levens al ontwikkeld had: het karakter van de reïncarnerende mens.

Maar zoals ook uit de vorige lezingen in deze serie blijkt, bezit de mens, als kind van de Kosmos, talloze nog niet ontwikkelde vermogens. Daarom is de Rāja Yoga-methode ook zeer geschikt voor volwassenen.