Staat ons lot in de sterren geschreven?

Alle wezens hebben een bepaald gewoontepatroon en een zekere invloedssfeer. Vandaar dat de astronomie, die cyclische bewegingen bestudeert, belangrijk is voor het duiden van astrologische invloeden.

De vraag is daarbij wel of ten gevolge van deze invloeden ons lot in de sterren geschreven staat, of dat onze vrije wil er wel degelijk toe doet.

 

15 januari 2020 om 19:30

De Ruijterstraat 74, Den Haag

Toegang is vrij