Thema: De levende ZON

Is ons Zonnestelsel een levend organisme, met de Zon als het spirituele hart? Zijn wij Aardbewoners via een netwerk van ‘kosmische bloedvaten’ met onze Zon verbonden? En wat betekent dat voor ons?

Is de mens méér dan een stoffelijk lichaam? Bevat de kosmos naast de stoffelijke wereld, eveneens onzichtbare bestaansgebieden? Zo ja, welke relatie hebben we ermee?

Alle wezens gaan in groepen (‘golven’) door de verschillende sferen van het Zonnestelsel heen. Hoe doorlopen wij de cyclische tocht op het avontuurlijke pad van innerlijke groei?

In ons mens-zijn is er een spiritueel hart, een ‘Zonne-deel’, dat ons inspireert tot een universele visie en actieve broederschap. Hoe kunnen we dat Zonne-deel in ons tot dagelijkse leidraad maken?

Lezingen over dit thema

Circulaties door het zonnestelsel
Den Haag, 27 november 2019

Zichtbare en onzichtbare bestaansgebieden
Den Haag, 4 december 2019

De levensgolf
Den Haag, 11 december 2019

Onze spirituele ontwikkeling
Den Haag, 18 december 2019

De levende ZON
Amsterdam, 25 oktober 2019
Arnhem, 29 oktober 2019
Eindhoven, 3 november 2019
Utrecht, 5 november 2019
Leiden, 11 november 2019
Rotterdam, 12 november 2019
Middelburg, 20 november 2019

(English) The living SUN
The Hague, 19 January 2020