Thema: De zin van het leven - Evolutie in het licht van reïncarnatie en karma

Het is een van de belangrijkste levensvragen: 'Wat is de zin van leven?' In deze serie werpen we hier een theosofisch licht op.

In de eerste 2 lezingen kijken we naar de ontwikkeling van ons als mens. Waar, wanneer en hoe is onze evolutie begonnen? Welke ontwikkelingsfasen hebben we achter ons gelaten en welke zullen we in de toekomst tegenkomen? En hoe kunnen we zelf sturing geven aan onze ontwikkeling, aan de ontplooiing van de vermogens die in ieder mens latent aanwezig zijn?

De volgende lezing gaat in op hoe we ons samen, met anderen, ontwikkelen. Hoe kunnen we onze ontwikkelde vermogens en geleerde lessen in de praktijk brengen, zonder de ander zijn ontwikkeling in de weg te staan? Hoe helpen we elkaar?

Stel dat we de samenleving zo zouden inrichten dat die de ontwikkeling van de mens optimaal zou ondersteunen, hoe zou dat eruitzien? Hoe kunnen wij, ieder individueel mens, hieraan bijdragen? Dit bespreken we in de laatste lezing van deze serie.

Lezingen over dit thema

Wanneer is onze evolutie begonnen?
2 februari 2022 - 19:30

Zelf sturen van je evolutie!
9 februari 2022 - 19:30

Wat is helpen? Hoe helpen we anderen écht?
16 februari 2022 - 19:30

Zinvolle educatie, waardig samenleven, helende rechtspraak
23 februari 2022 - 19:30

English

What DNA does and doesn’t determine
3 April 2022 - 19:30 CEST

Study on subject of lecture of 3 April
10 April 2022 - 19:30 CEST