Thema: Een spirituele kijk op…

Data en locatie van lezingen

Een spirituele kijk op Duurzaamheid

 • Amsterdam, 1 maart
 • Middelburg, 6 maart
 • Arnhem, 12 maart
 • Eindhoven, 17 maart
 • Rotterdam, 19 maart
 • Leiden, 25 maart
 • Utrecht, 26 maart
 • Den Haag, 3 april

Een spirituele kijk op Economie

 • Den Haag, 10 april

Een spirituele kijk op Strafrecht

 • Den Haag, 17 april

Een spirituele kijk op Dieren

 • Den Haag, 24 april

Theosofie is niet voor de studeerkamer. Natuurlijk moeten we ons inspannen de leringen te begrijpen, maar in de praktijk van het dagelijks leven blijkt pas werkelijk de waarde van de Theosofia.

Als je vanuit een spirituele kijk de wereld beschouwt, wordt die wereld anders. Wat eerst waardevol leek, blijkt nu een illusie. En wat wellicht eerst een utopie leek, wordt nu een te realiseren ideaal.

In deze serie wordt vanuit die spirituele visie gekeken naar duurzaamheid, economie, strafrecht en dieren. Er zullen conclusies getrokken worden, die wellicht haaks staan op wat nu veelal gangbaar is, maar die, als meer mensen die conclusies trekken, onze samenleving veel harmonischer en rechtvaardiger maken.