Thema: Een universele visie op het leven

Data en locatie van lezingen

Ubuntu: Ik ben, omdat wij zijn

 • Amsterdam, 29 maart
 • Middelburg, 3 april
 • Arnhem, 9 april
 • Eindhoven, 14 april
 • Rotterdam, 23 april
 • Leiden, 29 april
 • Utrecht, 30 april
 • Den Haag, 15 mei

De logica van ethiek

 • Den Haag, 1 mei

De paradox van geluk

 • Den Haag, 8 mei

Hoe benader je ethische dilemma's? - workshop

 • Den Haag, 22 mei

De gangbare opvatting over ethiek is dat het afspraken tussen mensen zijn om de samenleving leefbaarder te maken.

Vanuit een universele visie op het leven echter is ethiek het gewoontepatroon van de levende kosmos zelf. En omdat in die kosmos alles met elkaar in verband staat en samenwerking het grondpatroon is, zou de menselijke ethiek een afspiegeling moeten zijn van deze kosmische wetmatigheden. Ofwel: ethiek is logisch en te beredeneren.

Als je die universele ethiek leeft, zullen je doelstellingen en de eisen die je aan het leven stelt, veranderen. Geluk is dan niet meer het trachten te bevredigen van je persoonlijke begeerten, maar die samenwerking trachten te optimaliseren. Je leeft dan vanuit een eenheidsbesef.

Dat komt schitterend tot uiting in de Zuid-Afrikaanse  filosofie van Ubuntu, die gebaseerd is op het feit dat we allen bij elkaar horen en zonder elkaar niet kunnen bestaan. Een universele visie op het leven plaatst alles in een ander licht. In de laatste lezing van deze serie kun je zelf problemen en dilemma’s aandragen, die op basis van deze universele visie worden beschouwd.