Thema: Er is meer kennis!

Data en locatie van lezingen

Holistische wetenschap

Onze sluimerende vermogens

Het hart van onze beschaving

Religie van de toekomst

Scholen en universiteiten zijn centra van kennis. Maar zelfs de vermaardste universiteit bezit slechts een deel van alle feitenkennis die op het internet te vinden is. En daartoe heeft iedereen toegang.

Toch heeft al die kennis nog maar weinig problemen opgelost; sterker, ze heeft vaak nieuwe problemen gecreëerd. Denk aan de problemen die de moderne media genereren.

In deze serie wordt gesproken over een ander soort kennis. Want behalve intellectuele kennis is er de kennis van het hart. Ook daar heeft iedereen toegang toe, mits we die sluimerende vermogens in ons tenminste weten te wekken.

Het is deze hartenkennis die de feitelijk kern van onze beschaving is. Hoe meer we  leren die kennis te ontwikkelen, des te edeler zal daarom de samenleving worden.
Kenmerk van de meer spirituele kennis is dat ze alle verschijnselen in een groter verband bestudeert. Tegenwoordig wordt dat holistische wetenschap genoemd, maar feitelijk is die zo oud als de mensheid.

Ten slotte wordt ook stilgestaan bij wat je religieuze kennis kunt noemen. Denk bij religie niet aan de thans bestaande godsdiensten, maar meer aan een innerlijk weten dat alles in essentie één is. Vanuit deze opvatting van Religie kennis vergaren, is uiterst inspirerend. Het is onze toekomst.