Thema: Het Egyptisch Dodenboek

De cultuur van het Oude Egypte heeft gedurende vele duizenden jaren tot de verbeelding van veel mensen gesproken. De voor onze cultuur belangrijke klassieke Griekse denkers gingen al voor onderwijs naar Egypte.

Is er nog iets van het gedachtegoed van het Oude Egypte terug te vinden?

Jazeker, met name in het Egyptisch Dodenboek. Dat is niet slechts een handleiding voor de reis van de ziel in het hiernamaals – de gebruikelijke uitleg. Maar het is vooral een beschrijving van het proces van veredeling van de menselijke ziel. Om uiteindelijk een ‘Osiris’ te worden die z’n medemensen helpt.

Lezingen over dit thema

Het wegen van het hart
Online, 2 december 2020

De reis van de ziel
Online, 9 december 2020

De Osiris inwijding
Online, 16 december 2020

Das Ägyptische Totenbuch (Deutsch)
Online, 9 januari 2021

The Egyptian Book of the Dead (English)
Online, 17 januari 2021