Thema: Het goede leven volgens Plato

Wat is het goede? Is dit niet een vraag die iedereen bewust of onbewust bezig houdt?

Plato staat vooral als filosoof bekend. Maar zijn werk verraadt hem als boodschapper van de esoterische wijsbegeerte of Theosofia. Vanuit de huidige theosofische kennis kunnen we zijn boodschap beter begrijpen en er belangrijke levenslessen uit trekken.

Wat bedoelde Plato precies met het Goede? Wat betekent dat voor goed leven? En hoe kun je dan het goede leven?

Lezingen over dit thema

Het Ene
Online, 7 oktober 2020

Socrates over schijn en werkelijkheid
Online, 14 oktober 2020

Plato’s ideale staat: een levensschool
Online, 21 oktober 2020

Het goede leven in een turbulente tijd
Online, 28 oktober 2020

Das gute Leben nach Platon (Deutsch)
Online, 7 november 2020

The good life according to Plato (English)
Online, 15 november 2020