Thema: Ieder mens een vredestichter

Werkelijke vrede is mogelijk. Wie een studie van zichzelf maakt, beseft dat we in ons diepere Zelf één zijn met anderen. Dat diepere Zelf wil anderen helpen, ondersteunen en uitdrukking geven aan de feitelijke broederschap van al wat leeft. We hoeven niet passief ons hoofd te buigen voor conflicten en oorlog. Vrede is mogelijk. We kunnen daaraan werken. Ieder mens kan een vredestichter zijn.

De laatste drie lezingen van deze serie zullen bestaan uit lezing en dialoog. We zullen kort enkele theosofische principes en ideeën uiteenzetten en deze principes zullen we vervolgens met de deelnemers bespreken. Op die manier hopen we bij velen duidelijk te maken dat werkelijke vrede mogelijk is en dat we hier allemaal een bijdrage aan kunnen leveren.