Thema: Karma

Waarom is het leven zoals het is? Regeert toeval ons bestaan of zijn er logische en rechtvaardige wetten? De Theosofie zegt het laatste en nodigt je uit om het heft in eigen hand te nemen. We kunnen ons leven leiden, als we onszelf leren kennen. De mens is, zoals ieder wezen, in essentie een god, een monade en een atoom. In samenwerking ligt de sleutel voor geluk en gezondheid.

Ziekte is herstel van harmonie. Ziekte biedt niet alleen een kans op duurzame genezing, maar vooral op een nog dieper inzicht in onszelf en onze verbondenheid met het totale leven.

Er is één Leven. Iedereen drukt een stukje ervan uit. Als we dat niet beseffen, werken we er soms tegenin. Je zou dat ‘kwaad’ kunnen noemen. Maar zou iemand er tegenin werken, wanneer hij beseft wie hij in essentie is?

Lezingen over dit thema

Universele visie op Karma
Den Haag, 5 februari 2020

Goden, monaden, atomen
Den Haag, 12 februari 2020

Oorzaak en genezing van ziekte
Den Haag, 19 februari 2020

Bestaan goed en kwaad?
Den Haag, 26 februari 2020

Karma
Amsterdam, 3 januari 2020
Arnhem, 7 januari 2020
Eindhoven, 12 januari 2020
Utrecht, 14 januari 2020
Leiden, 20 januari 2020
Rotterdam, 21 januari 2020
Middelburg, 29 januari 2020

(English) A universal perspective on Karma
The Hague, 15 March 2020