Thema: Onzelfzuchtige Liefde

Er zijn altijd Wijzen geweest die universele leringen hebben doorgegeven om mensen te helpen. Wie zijn deze Wijzen eigenlijk?

Gelukkig willen ook nu veel mensen een positieve bijdrage aan anderen en de wereld als geheel geven. Maar wat is ‘echt’ helpen eigenlijk?

Vooral in crises willen mensen behulpzaam zijn. Een crisis treft ons in de kern van onze (schijn-)zekerheden en biedt tegelijkertijd een enorme kans voor gezamenlijke groei.

Wijzen staan in een lange traditie van universeel onderwijs en vormen gezamenlijk een universele beweging. Wat is dat voor een beweging en hoe kunnen wij daar onderdeel van uitmaken?

Lezingen over dit thema

Liefdevolle lessen van de Wijzen
Online, 3 februari 2021

Helpen zelfhulpboeken?
Online, 10 februari 2021

Mededogen in tijden van crises
Online, 17 februari 2021

De wijsheid van samen
Online, 24 februari 2021

Selbstlose Liebe (Deutsch)
Online, 6 maart 2021

Selfless Love (English)
Online, 21 maart 2021