Thema: Reïncarnatie en Astrologie

Reïncarnatie en astrologie zijn, naast astronomie, bekende begrippen in de westerse wereld. Minder bekend is dat alles in de kosmos leeft en cyclisch perioden van activiteit en rust kent. Dat geldt voor een atoom, mens, planeet, zon etc.

Alle wezens hebben een bepaald gewoontepatroon en een zekere invloedssfeer. Vandaar dat de astronomie belangrijk is voor het duiden van astrologische invloeden. Maar staat ten gevolge van deze invloeden ons lot in de sterren geschreven, of doet onze vrije wil er wel degelijk toe?

Iedereen heeft wel eens gehoord over de tekens van de Zodiac en de planeten. Maar wat is de invloed van bijvoorbeeld de maan, naast die van eb en vloed? En meer algemeen: hoe kun je bepaalde cyclische invloeden in de natuur gaan herkennen, waardoor we ervaring kunnen opdoen in uiteenlopende situaties en daardoor een steeds universelere mens kunnen worden?

Lezingen over dit thema

Theosofie, astronomie en astrologie
Den Haag, 8 januari 2020

Staat ons lot in de sterren geschreven?
Den Haag, 15 januari 2020

De invloed van de maan
Den Haag, 22 januari 2020

Cyclussen en astrologie
Den Haag, 29 januari 2020

Reïncarnatie en Astrologie
Amsterdam, 22 november 2019
Arnhem, 26 november 2019
Eindhoven, 1 december 2019
Utrecht, 3 december 2019
Leiden, 9 december 2019
Rotterdam, 10 december 2019
Middelburg, 18 december 2019

(English) Reincarnation and Astrology
The Hague, 16 February 2020