Thema: Reïncarnatie en karma

Geven reïncarnatie en karma antwoorden op ogenschijnlijke onrechtvaardigheden in het leven? Wat is het doel, de logica en de rechtvaardigheid van reïncarnatie en karma?

Hoe zijn we in dit leven en deze levensomstandigheden terecht gekomen? Door toeval, pech, lot, je ouders of een hogere macht? Of kiezen wij er zelf voor om te reïncarneren en bepalen wij zelf d.m.v. karma waar en met wie we reïncarneren? Zijn wij een eenmalige vergankelijke mens, of blijft een deel van ons na de dood bestaan, welk deel?

Welke rol spelen reïncarnatie en karma in ons leven en hoe kunnen we zelf de regisseur van toekomstige levens worden?

Lezingen over dit thema

Reïncarnatie, hoe werkt het?
Online, 6 januari 2021

Wijsheid uit vorige levens
Online, 13 januari 2021

Leren van karma
Online, 20 januari 2021

Bestaat groepskarma?
Online, 27 januari 2021

Reinkarnation und Karma (Deutsch)
Online, 6 februari 2021

Reincarnation and karma (English)
Online, 21 februari 2021