Thema: Tijdloze wijsheid als hulp voor jongeren

Vanwege de lockdown raakten veel jongeren in een isolement, waar ze moeilijk uit kunnen komen. Het lukt velen nog niet nieuw perspectief in het leven te vinden.

Toch is niet de crisis de oorzaak maar de trigger voor depressiviteit en eenzaamheid. De oorzaak is het gebrek aan een logische, hart en hoofd bevredigende levensfilosofie.

Toch kan iedereen die tijdloze wijsheid ontdekken en daardoor de crisis in een breder kader plaatsen. Je activeert dan de middelen in jezelf waardoor je uit je depressie en het isolement komt. Je gaat het nut inzien je te ontwikkelen en je begrijpt je unieke rol die je te vervullen hebt.

Die tijdloze wijsheid is trouwens voor ouderen net zo nodig als voor jongeren.

Lezingen over dit thema