Thema: Universele broederschap: de fundamentele gelijkheid van al het leven

THEMA

Is Universele Broederschap en de fundamentele gelijkheid van al het leven een droom die we allemaal wensen maar die onmogelijk in de praktijk kan worden gebracht? Of is het een feit in de Natuur, of wij deze werkelijkheid erkennen of niet?

Velen verkondigen broederschap en fundamentele gelijkheid, maar handelen voortdurend in strijd hiermee.

Broederschap in de praktijk van alledag wordt nooit een succes als we het idee niet in ons hart laten leven maar het als slechts een theorie verkondigen. Als we begrijpen wat het leven is, welke plaats wij innemen in het leven, gaan we de juiste ethische regels in praktijk brengen, en met elkaar als broeders leven.

Nederlandse lezingen

English lectures and studies

  • 14 May - One Life, One Path, One Destiny for all beings
  • 21 May - Study meeting on previous lecture
  • 28 May - Universal Brotherhood, a fact in Nature
  • 4 June - Study meeting on previous lecture