Thema: Waar komen we vandaan?

Waar komen we vandaan? Is dat niet het grootste menselijke vraagstuk? De antwoorden die in deze serie voorgehouden worden, zijn van een haast onmetelijke diepgang en toch voor iedereen te begrijpen. In de eerste lezing wordt het tipje van de sluier iets opgelicht als wordt stilgestaan bij de vraag waar leven vandaan komt. Of komt leven nergens vandaan, omdat het er altijd is?

Hoe kunnen wij, mensen levende op deze kleine planeet Aarde, ooit weten hoe de kosmos is ontstaan? Toch is dat mogelijk, omdat een kosmos langs dezelfde lijnen geboren wordt als een mens.

Het mysterie van tijd, ruimte en bewustzijn is te doorgronden, als je bereid bent deze begrippen anders te benaderen.

Deze abstracte gedachten over het leven en het ontstaan van een kosmos hebben praktische waarde. Als je ze goed begrijpt, verdwijnt het grote probleem van eenzaamheid, waar jonge en oude mensen onder lijden, als sneeuw voor de zon.

Lezingen over dit thema

Waar komt leven vandaan?
Den Haag, 30 oktober 2019

De geboorte van de kosmos
Den Haag, 6 november 2019

Ruimte, tijd en bewustzijn
Den Haag, 13 november 2019

Eenzaamheid en Eenheid
Den Haag, 20 november 2019

Waar komen we vandaan?
Amsterdam, 27 september 2019
Arnhem, 1 oktober 2019
Eindhoven, 6 oktober 2019
Utrecht, 8 oktober 2019
Leiden, 14 oktober 2019
Middelburg, 23 oktober 2019
Rotterdam, 15 oktober 2019

(English) Where do we come from?
Space, Time and Consciousness
The Hague, 15 December 2019