Thema: Zorg gezien vanuit reïncarnatie en karma

De zorg voor het lichaam begint bij de zorg voor de ziel. En de zorg voor de ziel begint bij het opbouwen van een universele visie op het leven.

Vanuit het perspectief van reïncarnatie en karma ga je fundamenteel anders naar zorg kijken.

Het idee dat we niets onbekends tegemoet gaan bij de dood, doet ons realiseren dat ouderdom op een natuurlijke manier en zorgeloos kan verlopen. We beseffen ook dat ziekte geen bedreiging is van buitenaf, maar een proces om de innerlijke balans te herstellen.

We realiseren ons verder dat we de zorg voor onszelf nooit af kunnen schuiven op anderen. En dat we pas werkelijk zorgen voor anderen als we hen helpen om voor zichzelf te zorgen.

Kortom: hoe ziet zorg eruit vanuit reïncarnatie en karma? Dat verkennen we in deze serie.

Lezingen over dit thema

Natuurlijk oud worden, sterven en weer geboren worden
3 november 2021 - 19:30

Karma en omgaan met ziekte
10 november 2021 - 19:30

Ons mentaal immuunsysteem
17 november 2021 - 19:30

Onze zorgtaak voor de levende planeet
24 november 2021 - 19:30

English

Our mind as the foundation of our immune system
5 December 2021 - 19:30 CET

Study on subject of lecture of 5 December
12 December 2021 - 19:30 CET

Deutsch

Pflege aus der Perspektive von Reinkarnation und Karma
5 Februar 2022 - 17:00