LEZING

De leringen die H.P. Blavatsky bracht worden vaak als technisch bestempeld. Maar wie ze werkelijk bestudeert en doorgrondt, ontdekt dat ze feitelijk slechts één universele lering ondersteunen: de fundamentele eenheid en onlosmakelijke verbondenheid van het leven. Daarvandaan dat de Theosofie stelt dat Universele Broederschap een feit is. Dát is de boodschap, dát is de werkelijke weg naar vrede.

Meer lezingen over dit onderwerp