LEZING

Je kunt geen vertrouwen hebben in de ander als je geen vertrouwen hebt in jezelf. En, zoals al door zovelen is vastgesteld, leidt het gebrek aan vertrouwen in de samenleving, ja, het wantrouwen dat de ene mens koestert jegens de andere, tot een koude wereld waarin niemand zich happy voelt.

Maar wat wordt er bedoeld met ‘zelfvertrouwen ontwikkelen’? Is dat een oproep je heil te zoeken in je persoonlijkheid, in je persoonlijke kwaliteiten en wensen? Of kan zelfvertrouwen ook iets anders betekenen: vertrouwen in het Zelf?