LEZING

Elke religie heeft een toekomstvisie: een wereld waar wij, als reïncarnerende mens, uiteindelijk zullen leven. Het is de uitdaging om achter de vaak kinderlijke beelden en omschrijvingen (eeuwige jachtvelden, eeuwige rust) te leren kijken om de innerlijke betekenis ervan te vinden.

Alleen dat deel van ons, dat leven na leven incarneert en groeit, kan dit. Voor dat deel in onszelf zijn al die symbolen werkelijkheden. Welkom in die wereld!