LEZING

Je komt het in filosofieën en religies van Oost tot West tegen: het streven naar verlossing of bevrijding. Je kunt je afvragen: verlossing of bevrijding van wat, voor wie en waartoe? We onderzoeken deze vragen vanuit het perspectief van de verbondenheid van al het leven.