Zichtbare en onzichtbare bestaansgebieden

Is de mens méér dan een stoffelijk lichaam? Bevat de kosmos naast de stoffelijke wereld, eveneens onzichtbare bestaansgebieden? Zo ja, welke relatie hebben we ermee?

 

4 december 2019 om 19:30

De Ruijterstraat 74, Den Haag

Toegang is vrij