LEZING

Geen besluit in je leven is permanent, als je de zin ervan niet inziet. Om een zoektocht naar je diepste ZELF vele incarnaties vol te houden, is het belangrijk te zien waarom je het doet. Als dat helder voor ogen staat, kan geen teleurstelling in je leven je ooit meer tegenhouden.