Het mysterie Mens

Het thema van symposium 2024 is: "Het mysterie Mens"

De Religie van morgen - Verbinding door wijsheid, mededogen en vrede

In elk menselijk hart leeft een verlangen naar verbinding en eenheid. Naar werkelijke verbinding met anderen, met het grotere geheel waar we deel van zijn, met iets ruimers in onszelf dat zich wil uitdrukken. Hoe druk we het ook hebben, dit intuïtieve religieuze besef blijft zich aandienen. Waar komt dit besef vandaan?

Onafhankelijk zoeken naar waarheid

Onafhankelijk zoeken naar waarheid

Vind je weg in een wereld van ‘fake’ en ‘illusie’
Ontdek wie je bent, wees wie je bent

Bouw mee aan de mentaliteit van de toekomst - 7 bronnen van Wijsheid & 7 karakter-transformaties

Hoe positief we ook in het leven staan, hoe positief we ook naar de toekomst kijken, we kunnen de huidige realiteit, die door zoveel mensen als lijden wordt ervaren, niet negeren.

De crises waarin we als mensheid verkeren, komen alle voort uit onze mentaliteit. We kunnen daarom alleen duurzaam uit die crises komen, als we een andere mentaliteit ontwikkelen.

Symposium 2020
De Geheime Leer - De Theorie van Alles

Wanneer we diep doordringen tot de boodschap in de Proloog van Helena P. Blavatsky's meesterwerk De Geheime Leer, dan zien we dat de Proloog een universeel proces blootlegt dat ten grondslag ligt aan alles. Door dit proces te bestuderen, leren we leven beter begrijpen.

Symposium 2019
Mystiek - Leiderschap - Inspiratie

Waarom hebben we niet de leiders die we nodig hebben? Waar zijn ze? Hoe herkennen we ze?

Tijdens dit symposium laten we zien dat waar leiderschap nooit op het uitoefenen van macht, maar altijd op inspiratie berust, het van binnenuit stimuleren.

Levenswijsheid

Wat is levenswijsheid? Waar kan je het vinden en hoe word je levenswijs?

Het thema van dit jaar is Levenswijsheid. Dit evenement willen we tot een ervaringssymposium maken door de gelegenheid te geven een of meerdere levensvraagstukken te kiezen (daarover wordt ter plekke besloten), en deze samen te benaderen vanuit die theosofische Levenswijsheid.

Symposium 2017
De zin van het leven

Een interactief symposium over zingeving en wijsheid.

Symposium 2017
Mededogen en Wijsheid

Sleutels voor een harmonieuze en gezonde wereld

Symposium 2016
Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens

Hoe kun je de wereld rechtvaardiger maken?