De organisatie is opgezet vanuit de spirituele impuls die er vanaf 1875 in resulteerde dat Helena Petrovna Blavatsky, in opdracht van haar Leraren, de Theosofische leringen opnieuw naar buiten te brengen.

Dit deed zij na een jarenlange reis waarbij zij vele landen aandeed om de meest uiteenlopende religies in de wereld te bestuderen waarbij zij ook een aantal jaren in Tibet verbleef. In 1888 publiceerde zij ‘De Geheime Leer’ in twee delen, wat nog steeds als haar hoofdwerk geldt. In dit werk beschrijft zij zowel het vormingsproces van de Kosmos (Kosmogenese) als het ontwikkelingsproces van de mens (Antropogenese). Centraal daarbij staat dat zij in deze werken tracht aan te tonen dat de kern van alle religies en filosofieën dezelfde bron of oorsprong hebben. Ook leerde zij dat het ontwikkelstadium tot waar we ons als mens vandaag de dag ontwikkeld hebben slechts een tussenfase is en dat er nog meer latente krachten in de mens aanwezig zijn.

In 1900 vestigde de Amerikaanse tak van de Theosophical Society zich in Point Loma (aan de westkust van de Verenigde Staten) met als doel de vorming van een actieve kern van Broederschap en zo de Theosofische leringen diepgaand te bestuderen en te leven. Hiervoor werd onder de inspiratieve invloed van de toenmalige leider Katherine Tingley gebruik gemaakt van de Raja Yoga methode; een stelsel van educatie  en daarop afgestemde leefwijze die erop is gericht de innerlijke vermogens van  de mens naar buiten te leiden. Nadat deze plek na verloop van tijd weer werd verlaten is deze mentaliteit altijd onderdeel van de organisatie gebleven, wat nog steeds terug te vinden is in de naam ‘Theosophical Society Point Loma’.

In 1929 werd het leiderschap van onze organisatie overgenomen door Gottfried de Purucker. De Purucker had een zeer brede kennis van zowel Oosterse als Westerse wijsheid, geworteld in de Theosofia.  Hij heeft belangrijk werk verricht in het verder toegankelijk maken van de Wijsheid die de Theosofie te bieden heef. Onder andere door het schrijven van vele boeken en het geven van vele lezingen waarvan vele later in boekvorm zijn uitgegeven en daarmee tot vandaag de dag een bron van wijsheid bevatten. De Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte en de Esoterische Instructies zijn hiervan twee voorbeelden, naast vele andere gepubliceerde boeken.

The Theosophical Society Point Loma werd na H.P. Blavatsky achtereenvolgens geleid door:

  • W.Q. Judge (1891-1896)
  • K. Tingley (1896-1929)
  • G. de Purucker (1929-1942)
  • A.L. Conger (1945-1951)
  • W. Hartley (1951-1955)
  • D.J.P. Kok (1958-1985)
  • H.C. Vermeulen (1985- )