Wij zijn een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. We werken vanuit het principe dat wijsheid en kennis, die 'om niet' verkregen is, ook 'om niet' verspreid moet worden. De Theosofia behoort tot het geestelijk erfgoed van de mensheid en kan niet te gelde worden gemaakt. Staat u achter onze doelstellingen en wilt u ons steunen in ons werk? Dan is een donatie van harte welkom.

Donatie

Liever handmatig overboeken? Dat kan. Gebruik hiervoor de onderstaande gegevens.

IBAN: NL19TRIO0786911905 (BIC: TRIONL2U)
ten name van: Stichting I.S.I.S.
ANBI nummer: 50872

Medewerking staat open voor iedereen die instemt met de doeleinden, en die de beginselen van Universele Broederschap onderschrijft. Wij vragen in de eerste plaats om vastbeslotenheid, de wil tot samenwerking en het ondergeschikt maken van persoonlijke ambities, en belangstelling voor het doel waarvoor gewerkt wordt: het onafhankelijk onderzoek naar waarheid.

Wij kennen dus geen betaalde medewerkers, ontvangen geen overheidssubsidie en alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Dit neemt niet weg dat wij kosten maken met de verspreiding van de Theosofia. Denkt u aan drukkosten van foldermateriaal en affiches, zaalhuur voor de openbare lezingen, beheer van archiefmateriaal, etcetera.