Hoe positief we ook in het leven staan, hoe positief we ook naar de toekomst kijken, we kunnen de huidige realiteit, die door zoveel mensen als lijden wordt ervaren, niet negeren.

De crises waarin we als mensheid verkeren, komen alle voort uit onze mentaliteit. We kunnen daarom alleen duurzaam uit die crises komen, als we een andere mentaliteit ontwikkelen.

Maar is dat mogelijk?
Zeker, dat is mogelijk!
We kunnen onze mentaliteit veranderen.

Met behulp van zeven universele wetmatigheden - zeven Juwelen van Wijsheid genaamd - wordt deze stelling onderbouwd. Deze wetmatigheden zijn onlosmakelijk verbonden met zeven mentale houdingen, zeven deugden - in het Buddhisme ‘Pāramitā’s’ genaamd.

Iedereen kan deze Wijsheid en deugden herkennen en ontwikkelen. Door hieraan te werken, transformeren we stap voor stap ons karakter. We ontwikkelen in feite een steeds diepere visie op het leven, op onszelf en onze medemens.

Door het ontwikkelen van visie en deze toe te passen in de praktijk, bouwen we samen aan een harmonieuze toekomst.

In een serie korte lezingen en workshops gaan we met elkaar deze allesomvattende visie opbouwen.