Wil je nieuwe digitale Lucifer nummers in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Elke 2 maanden verschijnt een nieuwe Lucifer via onze nieuwsbrief.

Lucifer nummer 3 - 2023
Lucifer nummer 3 - 2023
 • Licht op... Kan de mens haar toekomst bepalen?
  Herman C. Vermeulen
 • Onbevreesd op het pad van geweldloosheid
 • De juiste mens op de juiste plek
  Henk Bezemer
 • De wedergeboorte van de val van de democratie? - Alkibiades en de democratie van Athene
  Barend Voorham
 • De intuïties van Jane Goodall
  Henk Bezemer
 • Gesignaleerd
  Gericht bewustzijnscontact
 • Uw vragen
  Bestaan er zwarte gaten
Lees nummer
Lucifer nummer 2 - 2023
Lucifer nummer 2 - 2023
 • Licht op... Hoe gaan we met elkaar om?
  Herman C. Vermeulen
 • Van axioma naar Waarheid - De logica van de Theosofia
  Herman C. Vermeulen
 • Het aankweken van een vredescultuur
  Schrijverscollectief 'Ieder mens een vredestichter'
 • Lichtbrengers in de samenleving - Machteld Huber
  Erwin Bomas
 • Utopia - Bestaat het gelukkige land?
  Barend Voorham
 • Wat ontdekken we als we de theosofische groei-bril opzetten?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  Meesters van Wijsheid en Mededogen
Lees nummer
Lucifer nummer 1 - 2023
Lucifer nummer 1 - 2023
 • Licht op... Wat maakt een gebeurtenis voorspelbaar?
  Herman C. Vermeulen
 • De spirituele impuls van Helena P. Blavatsky
  Herman C. Vermeulen
 • Wie is een lichtbrenger?
  Barend Voorham
 • Lichtbrengers in de samenleving: Kevin McArevey
  Erwin Bomas
 • De Grootinquisiteur - Is de mens in staat ethisch te leven?
  Barend Voorham
 • Hoe vind je je Werk?
  Erwin Bomas
 • Uw Vragen
  Over de Meesters van Wijsheid en onze innerlijke Meester
Lees nummer
Lucifer nummer 6 - 2022
Lucifer nummer 6 - 2022
 • Licht op... Waar is de mensheid nu het meest mee gediend?
  Herman C. Vermeulen
 • Fundamentele eenheid, vrede en broederschap
  Herman C. Vermeulen
 • De illusie van eenzaamheid: alleen of al één?
  Barend Voorham
 • Lichtbrengers in de samenleving
  Barend Voorham
 • Vredeseducatie op scholen; jong geleerd, oud gedaan
  Nico Ouwehand
 • Recent onderzoek naar 'bewustzijn als fundament' - Over de kosmopsychisme-hypothese
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Bloedgroepen
Lees nummer
Lucifer nummer 5 - 2022
Lucifer nummer 5 (symposiumnummer) - 2022: Onafhankelijk zoeken naar waarheid
 • Opening en introductie
  Herman C. Vermeulen
 • Eén Waarheid of vele waarheden?
  Barend Voorham
 • Hoe vind je waarheid
  Erwin Bomas
 • De cyclus van waarheidsvinding toegepast op evolutie
  Erwin Bomas
 • Hoe leef je 'waarheid'? - Ontdek wie je bent, wees wie je bent
  Patricia van Lingen
 • Lichtbrengers in de samenleving - Bellen voor vrede
  Barend Voorham
 • Omgaan met de natuur - Het voorbeeld van de Bishnois
  Barend Voorham
 • De theosofische visie op ons gezichtsvermogen
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Devachan
  • Karma
  • Spiritualiteit en logisch denken
  • Maagdelijke geboorte
Lees nummer
Lucifer nummer 4 - 2022
Lucifer nummer 4 - 2022
 • Openingstoespraak ITC
  Herman C. Vermeulen
 • Waarheid, de stem van de Zon der Waarheid
  Iljitsj van Kessel
 • Slotwoord ITC: Het belang van spirituele ontwikkeling
  Herman C. Vermeulen
 • Lichtbrengers in de samenleving
  Frans Douw
 • De twee gezichten van hoop
  Rob Goor
 • Moeten we onze excuses aanbieden voor het verleden?
  Barend Voorham
 • Enkele gedachten over gedachten
  Rob Goor
 • De Esoterische achtergrond van fröbelen
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen
  • Sfeer bij de geboorte
  • Gaat opgedane kennis verloren?
Lees nummer
Lucifer nummer 2 en 3 - 2022 - Ieder mens een vredestichter
Lucifer nummer 2 en 3 - 2022 - Ieder mens een vredestichter

Dit vredesnummer sluit aan bij de lange traditie van Vredesactiviteiten van de Theosophical Society Point Loma.

Een team heeft dit vredesnummer gezamenlijk voorbereid. Daarom worden bij de artikelen ook geen auteursnamen vermeld. De artikelen volgen elkaar in logische volgorde op. Elk artikel wordt gevolgd door een of meerdere artikelen of citaten van de theosofische Leraren over dit onderwerp. Daarmee proberen we in de voetsporen te treden van onze Leraren en het werk voor duurzame vrede onder alle volkeren en alle mensen voort te zetten.

 • Vredesimpulsen vanuit de Universele wetmatigheden
 • Zonder visie geen vrede
 • Het ontstaan en voorkomen van oorlog
 • Bescherming tegen onvrede, tweedracht en haat
 • Geweten en geweldloosheid, wapens van morele kracht
 • Werkelijk helpen
 • Mediation vanuit eenheidsbesef
 • Wat kan ik doen? Wat kan ik  doen?
Lees nummer
Lucifer nummer 1 - 2022
Lucifer nummer 1 - 2022
 • Licht op... Wat voor samenleving willen we?
  Herman C. Vermeulen
 • Esoteric Teachings deel 11 en 12 - G. de Purucker
  Dood en de Circulaties van de Cosmos
  Erwin Bomas
 • Wie is het Zelf
  Barend Voorham
 • Lichtbrengers in de samenleving - Merel Pontier
  Barend Voorham
 • De rechten van vluchtelingen - De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als gemeenschappelijk geweten
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Hebben individuele dieren invloed op wat de groep doet?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Overgang naar het volgende natuurrijk
Lees nummer
Lucifer nummer 5 en 6 - 2021
Lucifer 5 en 6 (symposiumnummer) - 2021: Bouw mee aan de mentaliteit van de toekomst
 • Inleiding
 • Openingswoord bij het symposium van de Nederlandse afdeling
  Erwin Bomas
 • Bouw mee aan de mentaliteit van de toekomst
  Herman C. Vermeulen
 • Het ontwikkelen van wijsheid
  Renate Pico
 • Karaktertransformatie in zeven stappen
  Barend Voorham
 • Wees de mentaliteit van de toekomst!
  Herman C. Vermeulen
 • Vormgeven aan de toekomst: slechts hoop of vast vertrouwen?
  Claudia Bernard
 • Bouwen aan een sterke basis: hoe we vast vertrouwen opbouwen
  Sieglinde Plocki
 • Wanneer zekerheid haar intrede doet
  Ralph Kammer
 • Geweten en Intuïtie
  Gottfried de Purucker
 • Intuïtieve Wijsheid of Prajñā
  Gottfried de Purucker
 • Esoteric Teachings deel 10 van Gottfried de Purucker
  Barend Voorham
Lees nummer
Lucifer nummer 4 - 2021
Lucifer nummer 4 - 2021
 • Impressie van ITC 2021
  Redactie
 • ITC – Openingstoespraak: Een denkvermogen dat het Universum omvat
  Herman C. Vermeulen
 • Lezing ITC 2021: De onderverdeling van manas
  Erwin Bomas
 • Lezing ITC 2021: Hoe de Damodar-methode werkt
  Joke Vermeulen
 • Gebed en aspiratie
  Gottfried de Purucker
 • Esoteric Teachings deel 9 van G. de Purucker
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Heeft elk individueel wezen een uniek karakter?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Buddha’s
  • Zijn er volkeren zonder spirituele leiding?
Lees nummer
Lucifer nummer 3 - 2021
Lucifer nummer 3 - 2021
 • Licht op … Economie als huishouden
  Herman C. Vermeulen
 • Esoteric Teachings 7 en 8 van G. de Purucker
  Erwin Bomas
 • Hoe voorkomen we mentale epidemieën?
  Herman C. Vermeulen
 • Emigratie naar Mars
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Wat DNA wel of niet bepaalt
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen
  • Praktiseren wat je predikt
  • Is schade aan ecosystemen te herstellen?
Lees nummer
Lucifer nummer 2 - 2021
Lucifer nummer 2 - 2021
 • Licht op … Wat is Waarheid?
  Herman C. Vermeulen
 • Esoterische Instructies 5 en 6 van G. de Purucker
  Henk Bezemer
 • Het ENE
  Erwin Bomas
 • Is er een verband tussen Venus en de bijen?
  Henk Bezemer
 • De bedoeling van doelen - Swabhāva: echte doelen komen van binnenuit
  Erwin Bomas
 • Uw vragen:
  • Kernwapens in de Rāmāyana?
  • Verwondering en intuïtie
  • Boven-persoonlijkheid en mededogen
Lees nummer