Wil je nieuwe digitale Lucifer nummers in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Elke 2 maanden verschijnt een nieuwe Lucifer via onze nieuwsbrief.

Lucifer nummer 2 en 3 - 2022 - Ieder mens een vredestichter
Lucifer nummer 2 en 3 - 2022 - Ieder mens een vredestichter

Dit vredesnummer sluit aan bij de lange traditie van Vredesactiviteiten van de Theosophical Society Point Loma.

Een team heeft dit vredesnummer gezamenlijk voorbereid. Daarom worden bij de artikelen ook geen auteursnamen vermeld. De artikelen volgen elkaar in logische volgorde op. Elk artikel wordt gevolgd door een of meerdere artikelen of citaten van de theosofische Leraren over dit onderwerp. Daarmee proberen we in de voetsporen te treden van onze Leraren en het werk voor duurzame vrede onder alle volkeren en alle mensen voort te zetten.

 • Vredesimpulsen vanuit de Universele wetmatigheden
 • Zonder visie geen vrede
 • Het ontstaan en voorkomen van oorlog
 • Bescherming tegen onvrede, tweedracht en haat
 • Geweten en geweldloosheid, wapens van morele kracht
 • Werkelijk helpen
 • Mediation vanuit eenheidsbesef
 • Wat kan ik doen? Wat kan ik  doen?
Lees nummer
Lucifer nummer 1 - 2022
Lucifer nummer 1 - 2022
 • Licht op... Wat voor samenleving willen we?
  Herman C. Vermeulen
 • Esoteric Teachings deel 11 en 12 - G. de Purucker
  Dood en de Circulaties van de Cosmos
  Erwin Bomas
 • Wie is het Zelf
  Barend Voorham
 • Lichtbrengers in de samenleving - Merel Pontier
  Barend Voorham
 • De rechten van vluchtelingen - De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als gemeenschappelijk geweten
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Hebben individuele dieren invloed op wat de groep doet?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Overgang naar het volgende natuurrijk
Lees nummer
Lucifer nummer 5 en 6 - 2021
Lucifer 5 en 6 (symposiumnummer) - 2021: Bouw mee aan de mentaliteit van de toekomst
 • Inleiding
 • Openingswoord bij het symposium van de Nederlandse afdeling
  Erwin Bomas
 • Bouw mee aan de mentaliteit van de toekomst
  Herman C. Vermeulen
 • Het ontwikkelen van wijsheid
  Renate Pico
 • Karaktertransformatie in zeven stappen
  Barend Voorham
 • Wees de mentaliteit van de toekomst!
  Herman C. Vermeulen
 • Vormgeven aan de toekomst: slechts hoop of vast vertrouwen?
  Claudia Bernard
 • Bouwen aan een sterke basis: hoe we vast vertrouwen opbouwen
  Sieglinde Plocki
 • Wanneer zekerheid haar intrede doet
  Ralph Kammer
 • Geweten en Intuïtie
  Gottfried de Purucker
 • Intuïtieve Wijsheid of Prajñā
  Gottfried de Purucker
 • Esoteric Teachings deel 10 van Gottfried de Purucker
  Barend Voorham
Lees nummer
Lucifer nummer 4 - 2021
Lucifer nummer 4 - 2021
 • Impressie van ITC 2021
  Redactie
 • ITC – Openingstoespraak: Een denkvermogen dat het Universum omvat
  Herman C. Vermeulen
 • Lezing ITC 2021: De onderverdeling van manas
  Erwin Bomas
 • Lezing ITC 2021: Hoe de Damodar-methode werkt
  Joke Vermeulen
 • Gebed en aspiratie
  Gottfried de Purucker
 • Esoteric Teachings deel 9 van G. de Purucker
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Heeft elk individueel wezen een uniek karakter?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Buddha’s
  • Zijn er volkeren zonder spirituele leiding?
Lees nummer
Lucifer nummer 3 - 2021
Lucifer nummer 3 - 2021
 • Licht op … Economie als huishouden
  Herman C. Vermeulen
 • Esoteric Teachings 7 en 8 van G. de Purucker
  Erwin Bomas
 • Hoe voorkomen we mentale epidemieën?
  Herman C. Vermeulen
 • Emigratie naar Mars
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Wat DNA wel of niet bepaalt
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen
  • Praktiseren wat je predikt
  • Is schade aan ecosystemen te herstellen?
Lees nummer
Lucifer nummer 2 - 2021
Lucifer nummer 2 - 2021
 • Licht op … Wat is Waarheid?
  Herman C. Vermeulen
 • Esoterische Instructies 5 en 6 van G. de Purucker
  Henk Bezemer
 • Het ENE
  Erwin Bomas
 • Is er een verband tussen Venus en de bijen?
  Henk Bezemer
 • De bedoeling van doelen - Swabhāva: echte doelen komen van binnenuit
  Erwin Bomas
 • Uw vragen:
  • Kernwapens in de Rāmāyana?
  • Verwondering en intuïtie
  • Boven-persoonlijkheid en mededogen
Lees nummer
Lucifer nummer 1 - 2021
Lucifer nummer 1 - 2021
 • Licht op … De pandemie als zelfreflectie
  Herman C. Vermeulen
 • Esoterische Instructies 3 en 4 van G. de Purucker
  Barend Voorham
 • De relativiteit van het Absolute
  Barend Voorham
 • Ubuntu - Ik ben, omdat wij zijn
  Joop Smits
 • Theosofie in de Natuur - Waarom groei sprongsgewijs verloopt
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen:
  • Atlantis en de Rāmāyana
  • Hoe werkelijk zijn dromen?
  • Kunnen dieren leren denken?
  • De rol van ons intellect
Lees nummer
Lucifer nummer 6 - 2020
Lucifer nummer 6 - 2020
 • Licht op … Is vaccineren de oplossing?
  Herman C. Vermeulen
 • Emanatie in de wereldliteratuur
  Barend Voorham
 • Meditatie in het licht van mededogen - Van stress naar Zen deel 4
  Erwin Bomas
 • Esoterische Instructies 1 en 2 van G. de Purucker
  Bouke van den Noort
 • Theosofie in de Natuur - Heeft de mens een magnetisch zintuig?
  Henk Bezemer
 • Donald Hoffman: een wetenschapper die openlijk uitgaat van bewustzijn als grondslag
  Henk Bezemer
 • Uw vragen:
  • Continenten tijdens de Atlantische ontwikkelingfase
  • Wat is universele taal?
Lees nummer
Lucifer nummer 5 - 2020
Lucifer nummer 5 (symposiumnummer) - 2020
 • Introductie
  Herman C. Vermeulen
 • Grenzenloos Leven
  Lalibel Mohaupt
 • Vonken van eeuwigheid
  Barend Voorham
 • Samenwerken: groeien in eenheid
  Erwin Bomas
 • Consequenties van de Theorie van Alles
  Herman C. Vermeulen
Lees nummer
Lucifer nummer 4 - 2020
Lucifer nummer 4 - 2020
 • Uitgelicht artikel: Licht op ... Hebben we onze lessen geleerd?
  Herman C. Vermeulen
 • De mensheid, de sleutel tot harmonie in de natuur
  Barend Voorham
 • Een spirituele kijk op communicatie - Van stress naar Zen
  Erwin Bomas
 • Theosofie in de Natuur - Over het uitsterven van dieren en planten
  Henk Bezemer
 • Theosofische invloed op kunst & design in Berlijn - Van Blavatsky tot iPhone
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen:
  • Waarom is Pluto geen planeet meer?
  • Mars is in slaap. Heeft Mars nog wel invloed op het zonnestelsel?
  • Invloed van goden en mensen
  • Het ontwikkelen van vaardigheden
  • Kun je met angst geboren worden?
Lees nummer
Lucifer nummer 3 - 2020
Lucifer nummer 3 - 2020
 • Uitgelicht artikel: Licht op ... Racisme
  Herman C. Vermeulen
 • Het beheersen van gedachten - Gedachte > handeling > gewoonte > karakter > reïncarnatie
  Erwin Bomas
 • Het collectieve geheugen - Het astrale: het magazijn van onze ervaringen
  Barend Voorham
 • Team Human - Een manifest voor menselijkheid in de digitale tijd
  Erwin Bomas
 • Complotdenken
  Barend Voorham
 • Gesignaleerd
  • Vertraagde reactie bij rampen: van corona-pandemie tot de opwarming van de aarde
  • Vragen rondom een armtransplantatie
 • Uw vragen
  • Wat wordt bedoeld met het draaien van het Wiel?
  • Wat moet je doen als je van vervelende gewoontes af wil?
  • Is er een samenwerking tussen de planeten van ons zonnestelsel?
Lees nummer
Lucifer nummer 2 - 2020
Lucifer nummer 2 - 2020
 • Leren van de pandemie - Theosofia: kern van duurzame oplossingen
 • Het ENE LEVEN - Basisgedachten
 • Wat is een virus?
 • Wat is ziekte?
 • De zieke beschaving
 • Nu handelen in het licht van de Theosofia
 • Een gezonde wereldsamenleving - Immuun voor alle ziektekiemen
 • Altruïsme
 • Theosofie: beginselen en praktische betekenis
Lees dit themanummer