Lucifer nummer 4 - 2019
Lucifer nummer 4 - 2019

Licht op ... verandering
Herman C. Vermeulen

Het mysterie van bewustzijn, deel 2
Barend Voorham

Uitgelicht artikel: De boze burger schreeuwt om Plato!
Peter Schmeitz

Van Stonehenge tot Hubble
Herman C. Vermeulen

Stress, gezondheid en denken
Erwin Bomas

Het geboorteproces en kernenergie
Herman C. Vermeulen

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 3 - 2019
Lucifer nummer 3 - 2019

Waarom universele wijsheden zo snel in verval raken
Herman C. Vermeulen

Het mysterie van bewustzijn, deel 1
Barend Voorham

Uitgelicht artikel: De betekenis van stilte
Rob Goor

Gandhi over de wereldbeschaving van de toekomst, deel 2
James Tepfer

Hoe wordt een planeet geboren?
Henk Bezemer

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 2 - 2019
Lucifer nummer 2 - 2019

Waarheid en Schoonheid uitdrukken door mededogen
Erwin Bomas

Gandhi over de Theosofie en de wereldbeschaving van de toekomst, deel 1
James Tepfer

Theosofie in de natuur, deel 2 - Metamorfose: hoe een rups een vlinder wordt
Bouke van den Noort

Wie was Pseudo-Dionysius de Areopagiet? - En welke invloed had hij eeuwenlang?
Henk Bezemer

Uitgelicht artikel: Oorzaak van het populisme
Herman C. Vermeulen

Diverse politieke leiders versterken een populistische mentaliteit. Maar wat is de voedingsbodem voor de snelle groei ervan? En hoe lossen we die problemen duurzaam op?

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 1 - 2019
Lucifer nummer 1 - 2019

De Borobudur en de Buddha
Erwin Bomas

Hoe kun je de studie van De Geheime Leer benaderen?
Pierre Wouters

Wie zijn de werkelijke cultuur-dragers? - Identiteitspolitiek versus universeel beleid
Barend Voorham

Uitgelicht artikel: Wat is kunstmatige intelligentie?
S.C.

Welk type intelligentie is ‘kunstmatige intelligentie’? Kunnen computers intelligenter worden dan mensen? Kunnen ze, misschien in de verre toekomst, ooit denken?

Theosofie in de natuur, deel 1 - Voortrekkers in het dierenrijk
Henk Bezemer

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 6 - 2018
Lucifer nummer 6 - 2018

Uitgelicht artikel: De onrust in de wereld
Herman C. Vermeulen

Wat is de aard van de onrust en de opstanden die zich nu in de wereld voordoen? Hoe voorkomen we dat die zich steeds blijven herhalen?

De spirituele functie van design - Symboliek en kunst
Herman C. Vermeulen

Bevolkingsgroei - Wordt de Aarde te klein?
Barend Voorham

Theosofie: het Pad naar Universeel Bewustzijn
Herman C. Vermeulen

Intuïtieve visies van wetenschappers over de aard van bewustzijn
Redactie

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 5 - 2018
Lucifer nummer 5 - 2018

Werken aan Levenswijsheid
Herman C. Vermeulen

De basis van Levenswijsheid
Lalibel Mohaupt

Hoe word je levenswijs?
Mariska Zwinkels

Uitgelicht artikel: Wijs omgaan met …? - Een universele aanpak
Erwin Bomas

In dit artikel laten we zien hoe je met een aantal universele principes kunt werken om wijs te leren omgaan met welk vraagstuk in het leven ook.

De kracht van kleur, geluid en getal - Symboliek en kunst
Herman C. Vermeulen

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 4 - 2018
Lucifer nummer 4 - 2018

Uitgelicht artikel: Communicatie: we kunnen niet zonder
Herman C. Vermeulen

Communicatie is voor ons allen een vanzelfsprekenheid. Maar hoe werkt dat proces eigenlijk, zowel offline als online? En hoe ga je hier wijs mee om?

Universele symboliek uit de Mysteriescholen
Herman C. Vermeulen

Vluchtelingen, migratie en karma
Barend Voorham

Uitgelicht artikel: Het belang van (media)wijsheid
Erwin Bomas

Sociale media als WhatsApp, Facebook, Instagram en Twitter zijn nauwelijks meer weg te denken uit ons leven. Hoe leren we kinderen om wijs om te gaan met sociale media? Wat zijn sociale media, hoe sociaal zijn ze eigenlijk en werk perspectief biedt de Theosofie hierop?

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 3 - 2018
Lucifer nummer 3 - 2018

Opleggen of inspireren?
Herman C. Vermeulen

Uitgelicht artikel: De verschillende aspecten van religie Religie, religies, godsdiensten en sekten
Barend Voorham

Religie kan ons inspireren edel te leven, maar het is ook in staat ons tot wrede monsters te maken. Hoe verloopt het degeneratieproces en hoe kunnen we dat tegenhouden?

Religie en hervorming — vanuit theosofisch gezichtspunt
W.Q. Judge

Wat is kunst? Symboliek en kunst
Herman C. Vermeulen

Goed nieuws uit Portugal
Redactie

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 2 - 2018
Lucifer nummer 2 - 2018

Daar staan we dan — en hoe nu verder?
Herman C. Vermeulen

Uitgelicht artikel: Je bent meer dan je depressie - Wat zijn de oorzaken van depressies en hoe overwin je ze?
SC

Het overwinnen van een depressie is geen peulenschilletje. Toch is het mogelijk. Dit artikel geeft adviezen.

Kan het leven voltooid zijn?
Barend Voorham

Hoe ‘de strijd om het bestaan’ steeds meer uit de mode raakt
Bouke van den Noort

Waarom (x7) hebben we het zo druk?
En hoe komen we ervan af?

Erwin Bomas

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 1 - 2018
Lucifer nummer 1 - 2018

Hoe kan ITC een praktisch voorbeeld zijn van Broederschap, een Kern en een helende Kracht?
Herman C. Vermeulen

Wat is broederschap, wat is een kern en wat is genezing?
Joop Smits

Hoe werkt broederschap, hoe werkt een kern van broederschap en hoe werkt het genezen van de wereld?
Joke Vermeulen

De praktische toepassing van broederschap, een kern en heelwording
Henk Bezemer

Hoe kunnen we een kern van broederschap vormen, zodat we een helende kracht in de wereld zijn?
Barend Voorham

Van ziekte naar genezing
Lalibel Mohaupt

Over genezen
Gottfried de Purucker