Lucifer nummer 5 - 2018
Lucifer nummer 5 - 2018

Werken aan Levenswijsheid
Een beschouwing over kennis en wijsheid voor de lange termijn. Denken voorbij de waan van de dag.

Herman C. Vermeulen

De basis van Levenswijsheid
Drie theosofische inzichten vormen samen de basis van leven en groei en zijn daarom ook de basis voor Levenswijsheid. 

Lalibel Mohaupt

Hoe word je levenswijs?
Hoe ziet het proces van levenswijs worden eruit? Waar is die wijsheid te vinden? Wat zijn de consequenties van wijzer worden?

Mariska Zwinkels

Wijs omgaan met …? - Een universele aanpak
In dit artikel laten we zien hoe je met een aantal universele principes kunt werken om wijs te leren omgaan met welk vraagstuk in het leven ook.

Erwin Bomas

De kracht van kleur, geluid en getal - Symboliek en kunst
Afgelopen januari sprak Herman C. Vermeulen in een serie van vier lezingen over symboliek en kunst. Dit artikel gaat over het wezen en de werking van kleur, geluid en getal.

Herman C. Vermeulen

Bekijk uitgelicht artikel
Lucifer nummer 4 - 2018
Lucifer nummer 4 - 2018

Communicatie: we kunnen niet zonder
Communicatie is voor ons allen een vanzelfsprekenheid. Maar hoe werkt dat proces eigenlijk, zowel offline als online? En hoe ga je hier wijs mee om?

Herman C. Vermeulen

Universele symboliek uit de Mysteriescholen
Deel twee van de serie over kunst gaat in op de universele symboliek uit de Mysteriescholen. En hoe interpreteren we oude en meer hedendaagse mythen vanuit de Theosofia?

Herman C. Vermeulen

Vluchtelingen, migratie en karma
Er wordt veel over het vraagstuk van vluchtelingen gesproken. Lucifer doet dit vanuit het perspectief van karma.

Barend Voorham

Het belang van (media)wijsheid
Sociale media als WhatsApp, Facebook, Instagram en Twitter zijn nauwelijks meer weg te denken uit ons leven. Hoe leren we kinderen om wijs om te gaan met sociale media? Wat zijn sociale media, hoe sociaal zijn ze eigenlijk en werk perspectief biedt de Theosofie hierop?

Erwin Bomas

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 3 - 2018
Lucifer nummer 3 - 2018

Opleggen of inspireren?
Hoe maken we de theosofische visie blijvend bij mensen bekend?

Herman C. Vermeulen

De verschillende aspecten van religie Religie, religies, godsdiensten en sekten
Religie kan ons inspireren edel te leven, maar het is ook in staat ons tot wrede monsters te maken. Hoe verloopt het degeneratieproces en hoe kunnen we dat tegenhouden?

Barend Voorham

Religie en hervorming — vanuit theosofisch gezichtspunt
Dit artikel uit 1891 voorspelt de belangrijkste trends van heden en is daarom nog even actueel als toen het geschreven werd.

W.Q. Judge

Wat is kunst? Symboliek en kunst
Een voor Lucifer bewerkte presentatie over wat kunst is. Het eerste van een viertal artikelen over kunst.

Herman C. Vermeulen

Goed nieuws uit Portugal
Verslag van een inspirerend evenement over het leven van Helena P. Blavatsky.

Redactie

Bekijk uitgelicht artikel
Lucifer nummer 2 - 2018
Lucifer nummer 2 - 2018

Daar staan we dan — en hoe nu verder?
Hebben we de juiste ethische visie om goed te kunnen omgaan met nieuwe uitdagingen van onze tijd?

Herman C. Vermeulen

Je bent meer dan je depressie 
Wat zijn de oorzaken van depressies en hoe overwin je ze?

Het overwinnen van een depressie is geen peulenschilletje. Toch is het mogelijk. Dit artikel geeft adviezen.

SC

Kan het leven voltooid zijn?
Voor wie spiritueel leeft, is de ouderdom de meest zegenrijke tijd van het leven.

Barend Voorham

Hoe ‘de strijd om het bestaan’ steeds meer uit de mode raakt
De basis van een apenkolonie blijkt meer op samenwerking gebaseerd dan op strijd. Bossen gedijen het best wanneer alle soorten elkaar kunnen ondersteunen. De voorheen omstreden theorie van samenwerkende bacteriën als basis voor evolutie is nu algemeen geaccepteerd. 
Hoog tijd om het idee van ‘de strijd om het bestaan’ te nuanceren.

Bouke van den Noort

Waarom (x7) hebben we het zo druk?
En hoe komen we ervan af?

Wat is drukte eigenlijk en hoe komen we zo druk? En wat kunnen we doen om minder druk te zijn of ons ten minste minder druk te maken?

Erwin Bomas

Bekijk uitgelicht artikel
Lucifer nummer 1 van 2018
Lucifer nummer 1 van 2018

Hoe kan ITC een praktisch voorbeeld zijn van Broederschap, een Kern en een helende Kracht?
Herman C. Vermeulen

Wat is broederschap, wat is een kern en wat is genezing?
Harmonie brengen voor een verdeelde mensheid door samen te studeren en samen te werken
Joop Smits

Hoe werkt broederschap, hoe werkt een kern van broederschap en hoe werkt het genezen van de wereld?
Joke Vermeulen

De praktische toepassing van broederschap, een kern en heelwording
Henk Bezemer

Hoe kunnen we een kern van broederschap vormen, zodat we een helende kracht in de wereld zijn?
Barend Voorham

Van ziekte naar genezing
Lalibel Mohaupt

Over genezen
Gottfried de Purucker

Bekijk uitgelicht artikel