Lucifer nummer 4 - 2020
Lucifer nummer 4 - 2020

Uitgelicht artikel: Licht op ... Hebben we onze lessen geleerd?
Herman C. Vermeulen

De mensheid, de sleutel tot harmonie in de natuur
Barend Voorham

Een spirituele kijk op communicatie - Van stress naar Zen
Erwin Bomas

Theosofie in de Natuur - Over het uitsterven van dieren en planten
Henk Bezemer

Theosofische invloed op kunst & design in Berlijn - Van Blavatsky tot iPhone
Bouke van den Noort

Uw Vragen:

  • Waarom is Pluto geen planeet meer?
  • Mars is in slaap. Heeft Mars nog wel invloed op het zonnestelsel?
  • Invloed van goden en mensen
  • Het ontwikkelen van vaardigheden
  • Kun je met angst geboren worden?
Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 3 - 2020
Lucifer nummer 3 - 2020

Uitgelicht artikel: Licht op ... Racisme
Herman C. Vermeulen

Het beheersen van gedachten
Gedachte > handeling > gewoonte > karakter > reïncarnatie
Erwin Bomas

Het collectieve geheugen
Het astrale: het magazijn van onze ervaringen
Barend Voorham

Team Human
Een manifest voor menselijkheid in de digitale tijd
Erwin Bomas

Complotdenken
Barend Voorham

Gesignaleerd
Vertraagde reactie bij rampen: van corona-pandemie tot de opwarming van de aarde
Vragen rondom een armtransplantatie

Uw vragen

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 2 - 2020
Lucifer nummer 2 - 2020

Leren van de pandemie
Theosofia: kern van duurzame oplossingen

Het ENE LEVEN
Basisgedachten

Wat is een virus?

Wat is ziekte?

De zieke beschaving

Nu handelen in het licht van de Theosofia

Een gezonde wereldsamenleving
Immuun voor alle ziektekiemen

Altruïsme

Theosofie: beginselen en praktische betekenis

Lees dit themanummer
Lucifer nummer 1 - 2020
Lucifer nummer 1 - 2020

Uitgelicht artikel: Uitgaan van het positieve
Herman C. Vermeulen

Ruimte, tijd en bewustzijn
Barend Voorham

Zen en de kracht van concentratie
Erwin Bomas

Het streven naar onafhankelijkheid
Doen we het alleen of gezamenlijk
Barend Voorham

Theosofie in de Natuur
Leren zonder hersenen: waar zit het geheugen (bij planten)?
Bouke van den Noort

Uw vragen
Vragen over karma

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 6 - 2019
Lucifer nummer 6 - 2019

De gevolgen van het meten met twee maten
Herman C. Vermeulen

Uitgelicht artikel: Torens van Oneindig Denken
Nicholas C. Weeks

Wees goed voor de niet-goede
Barend Voorham

De vrije wil, dementie en euthanasie
Barend Voorham

Terug naar de bron van wetenschap, filosofie en religie
Theo-Sophia: de integrale wijsheid

Herman C. Vermeulen

Theosofie in de Natuur
Zien zonder ogen, ruiken zonder neus: waarneming in het plantenrijk

Bouke van den Noort

Boekbespreking van Het Mooie Westen, mythen en symbolen in Egypte
Henk Bezemer

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 5 - 2019
Lucifer nummer 5 - 2019

Symposium: Mystiek - Leiderschap - Inspiratie

Waarom dit symposium?
Herman C. Vermeulen

Uitgelicht artikel: Mystiek: fundament voor Leiderschap
Patricia van Lingen

Herkennen van Leiderschap
Bouke van den Noort

De Leider in jezelf
Jenny van der Tak

Het wekken van spiritualiteit
Barend Voorham

Wat veroorzaakt de orde in de natuur?
Henk Bezemer

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 4 - 2019
Lucifer nummer 4 - 2019

Licht op ... verandering
Herman C. Vermeulen

Het mysterie van bewustzijn, deel 2
Barend Voorham

Uitgelicht artikel: De boze burger schreeuwt om Plato!
Peter Schmeitz

Van Stonehenge tot Hubble
Herman C. Vermeulen

Stress, gezondheid en denken
Erwin Bomas

Het geboorteproces en kernenergie
Herman C. Vermeulen

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 3 - 2019
Lucifer nummer 3 - 2019

Waarom universele wijsheden zo snel in verval raken
Herman C. Vermeulen

Het mysterie van bewustzijn, deel 1
Barend Voorham

Uitgelicht artikel: De betekenis van stilte
Rob Goor

Gandhi over de wereldbeschaving van de toekomst, deel 2
James Tepfer

Hoe wordt een planeet geboren?
Henk Bezemer

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 2 - 2019
Lucifer nummer 2 - 2019

Waarheid en Schoonheid uitdrukken door mededogen
Erwin Bomas

Gandhi over de Theosofie en de wereldbeschaving van de toekomst, deel 1
James Tepfer

Theosofie in de natuur, deel 2 - Metamorfose: hoe een rups een vlinder wordt
Bouke van den Noort

Wie was Pseudo-Dionysius de Areopagiet? - En welke invloed had hij eeuwenlang?
Henk Bezemer

Uitgelicht artikel: Oorzaak van het populisme
Herman C. Vermeulen

Diverse politieke leiders versterken een populistische mentaliteit. Maar wat is de voedingsbodem voor de snelle groei ervan? En hoe lossen we die problemen duurzaam op?

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 1 - 2019
Lucifer nummer 1 - 2019

De Borobudur en de Buddha
Erwin Bomas

Hoe kun je de studie van De Geheime Leer benaderen?
Pierre Wouters

Wie zijn de werkelijke cultuur-dragers? - Identiteitspolitiek versus universeel beleid
Barend Voorham

Uitgelicht artikel: Wat is kunstmatige intelligentie?
S.C.

Welk type intelligentie is ‘kunstmatige intelligentie’? Kunnen computers intelligenter worden dan mensen? Kunnen ze, misschien in de verre toekomst, ooit denken?

Theosofie in de natuur, deel 1 - Voortrekkers in het dierenrijk
Henk Bezemer

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 6 - 2018
Lucifer nummer 6 - 2018

Uitgelicht artikel: De onrust in de wereld
Herman C. Vermeulen

Wat is de aard van de onrust en de opstanden die zich nu in de wereld voordoen? Hoe voorkomen we dat die zich steeds blijven herhalen?

De spirituele functie van design - Symboliek en kunst
Herman C. Vermeulen

Bevolkingsgroei - Wordt de Aarde te klein?
Barend Voorham

Theosofie: het Pad naar Universeel Bewustzijn
Herman C. Vermeulen

Intuïtieve visies van wetenschappers over de aard van bewustzijn
Redactie

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 5 - 2018
Lucifer nummer 5 - 2018

Werken aan Levenswijsheid
Herman C. Vermeulen

De basis van Levenswijsheid
Lalibel Mohaupt

Hoe word je levenswijs?
Mariska Zwinkels

Uitgelicht artikel: Wijs omgaan met …? - Een universele aanpak
Erwin Bomas

In dit artikel laten we zien hoe je met een aantal universele principes kunt werken om wijs te leren omgaan met welk vraagstuk in het leven ook.

De kracht van kleur, geluid en getal - Symboliek en kunst
Herman C. Vermeulen

Lees uitgelicht artikel