Wil je nieuwe digitale Lucifer nummers in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Elke 2 maanden verschijnt een nieuwe Lucifer via onze nieuwsbrief.

Lucifer nummer 1 - 2024
Lucifer nummer 1 - 2024
 • Licht op... Van idee naar ideologie
  Herman C. Vermeulen
 • Het Ene Leven en het Paramita-pad - Deel 1
  Elton Hall
 • De vrede van Tao - Deel 1: Lao-tse en zijn werk
  Herman C. Vermeulen
 • De universele symboliek van helden, dwergen, reuzen, slangen en draken
  Bouke van den Noort
 • Heeft een land een leger nodig?
  Barend Voorham
 • Uw vragen
  • Karma
  • Bidden en mediteren
  • Stelen van de rijken
  • Wanneer zijn de Amerika's bevolkt?
Lees nummer
Lucifer nummer 6 - 2023
Lucifer nummer 6 - 2023
 • Opening van de president
  Herman C. Vermeulen
 • Keynote: De universele symboliek van de Theosofie - Het ontsluieren van de taal van Goddelijk Denken
  Elton Hall
 • Universele Symbolen
  Kirk B. Gradin
 • De mens: symbool van de Natuur
  Joop Smits
 • Symbolen als overlevering van Goddelijk Denken door de eeuwen heen - In alle culturen en religies
  Carmen César Galante
 • Uw vragen
  • Universele symbolen in de praktijk
Lees nummer
Lucifer nummer 5 (symposiumnummer) - 2023
Lucifer nummer 5 (symposiumnummer) - 2023
 • De Religie van morgen - verbinding door wijsheid, mededogen en vrede
  Opening Symposium 2023

  Herman C. Vermeulen
 • Het Ene Leven
  Renate Pico
 • Religie is een werkwoord
  Erwin Bomas
 • De religie van morgen
  Barend Voorham
 • De ziel van een ideaal
  Barend Voorham
 • Onpartijdigheid: waarborg voor vrede
  Barend Voorham
 • Uw vragen
  • Kunnen dieren evolueren zonder mensen?
Lees nummer
Lucifer nummer 4 - 2023
Lucifer nummer 4 - 2023
 • Licht op... Waarom hebben we wetten?
  Herman C. Vermeulen
 • Hoe intelligent is ChatGPT?
  Erwin Bomas
 • Was Plato tegen het schrift?
  Erwin Bomas
 • De voordelen van crematie
  Barend Voorham
 • Tot welke gevolgen leidt het kweken van vlees?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • De waarde van de verschillen tussen mensen
  • Sfeer bij de geboorte
  • Karma
  • Gaat opgedane kennis verloren?
  • Devachan
  • Mededogen en mensen die kwaad willen doen
Lees nummer
Lucifer nummer 3 - 2023
Lucifer nummer 3 - 2023
 • Licht op... Kan de mens haar toekomst bepalen?
  Herman C. Vermeulen
 • Onbevreesd op het pad van geweldloosheid
 • De juiste mens op de juiste plek
  Henk Bezemer
 • De wedergeboorte van de val van de democratie? - Alkibiades en de democratie van Athene
  Barend Voorham
 • De intuïties van Jane Goodall
  Henk Bezemer
 • Gesignaleerd
  Gericht bewustzijnscontact
 • Uw vragen
  Bestaan er zwarte gaten
Lees nummer
Lucifer nummer 2 - 2023
Lucifer nummer 2 - 2023
 • Licht op... Hoe gaan we met elkaar om?
  Herman C. Vermeulen
 • Van axioma naar Waarheid - De logica van de Theosofia
  Herman C. Vermeulen
 • Het aankweken van een vredescultuur
  Schrijverscollectief 'Ieder mens een vredestichter'
 • Lichtbrengers in de samenleving - Machteld Huber
  Erwin Bomas
 • Utopia - Bestaat het gelukkige land?
  Barend Voorham
 • Wat ontdekken we als we de theosofische groei-bril opzetten?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  Meesters van Wijsheid en Mededogen
Lees nummer
Lucifer nummer 1 - 2023
Lucifer nummer 1 - 2023
 • Licht op... Wat maakt een gebeurtenis voorspelbaar?
  Herman C. Vermeulen
 • De spirituele impuls van Helena P. Blavatsky
  Herman C. Vermeulen
 • Wie is een lichtbrenger?
  Barend Voorham
 • Lichtbrengers in de samenleving: Kevin McArevey
  Erwin Bomas
 • De Grootinquisiteur - Is de mens in staat ethisch te leven?
  Barend Voorham
 • Hoe vind je je Werk?
  Erwin Bomas
 • Uw Vragen
  Over de Meesters van Wijsheid en onze innerlijke Meester
Lees nummer
Lucifer nummer 6 - 2022
Lucifer nummer 6 - 2022
 • Licht op... Waar is de mensheid nu het meest mee gediend?
  Herman C. Vermeulen
 • Fundamentele eenheid, vrede en broederschap
  Herman C. Vermeulen
 • De illusie van eenzaamheid: alleen of al één?
  Barend Voorham
 • Lichtbrengers in de samenleving
  Barend Voorham
 • Vredeseducatie op scholen; jong geleerd, oud gedaan
  Nico Ouwehand
 • Recent onderzoek naar 'bewustzijn als fundament' - Over de kosmopsychisme-hypothese
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Bloedgroepen
Lees nummer
Lucifer nummer 5 - 2022
Lucifer nummer 5 (symposiumnummer) - 2022: Onafhankelijk zoeken naar waarheid
 • Opening en introductie
  Herman C. Vermeulen
 • Eén Waarheid of vele waarheden?
  Barend Voorham
 • Hoe vind je waarheid
  Erwin Bomas
 • De cyclus van waarheidsvinding toegepast op evolutie
  Erwin Bomas
 • Hoe leef je 'waarheid'? - Ontdek wie je bent, wees wie je bent
  Patricia van Lingen
 • Lichtbrengers in de samenleving - Bellen voor vrede
  Barend Voorham
 • Omgaan met de natuur - Het voorbeeld van de Bishnois
  Barend Voorham
 • De theosofische visie op ons gezichtsvermogen
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Devachan
  • Karma
  • Spiritualiteit en logisch denken
  • Maagdelijke geboorte
Lees nummer
Lucifer nummer 4 - 2022
Lucifer nummer 4 - 2022
 • Openingstoespraak ITC
  Herman C. Vermeulen
 • Waarheid, de stem van de Zon der Waarheid
  Iljitsj van Kessel
 • Slotwoord ITC: Het belang van spirituele ontwikkeling
  Herman C. Vermeulen
 • Lichtbrengers in de samenleving
  Frans Douw
 • De twee gezichten van hoop
  Rob Goor
 • Moeten we onze excuses aanbieden voor het verleden?
  Barend Voorham
 • Enkele gedachten over gedachten
  Rob Goor
 • De Esoterische achtergrond van fröbelen
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen
  • Sfeer bij de geboorte
  • Gaat opgedane kennis verloren?
Lees nummer
Lucifer nummer 2 en 3 - 2022 - Ieder mens een vredestichter
Lucifer nummer 2 en 3 - 2022 - Ieder mens een vredestichter

Dit vredesnummer sluit aan bij de lange traditie van Vredesactiviteiten van de Theosophical Society Point Loma.

Een team heeft dit vredesnummer gezamenlijk voorbereid. Daarom worden bij de artikelen ook geen auteursnamen vermeld. De artikelen volgen elkaar in logische volgorde op. Elk artikel wordt gevolgd door een of meerdere artikelen of citaten van de theosofische Leraren over dit onderwerp. Daarmee proberen we in de voetsporen te treden van onze Leraren en het werk voor duurzame vrede onder alle volkeren en alle mensen voort te zetten.

 • Vredesimpulsen vanuit de Universele wetmatigheden
 • Zonder visie geen vrede
 • Het ontstaan en voorkomen van oorlog
 • Bescherming tegen onvrede, tweedracht en haat
 • Geweten en geweldloosheid, wapens van morele kracht
 • Werkelijk helpen
 • Mediation vanuit eenheidsbesef
 • Wat kan ik doen? Wat kan ik  doen?
Lees nummer
Lucifer nummer 1 - 2022
Lucifer nummer 1 - 2022
 • Licht op... Wat voor samenleving willen we?
  Herman C. Vermeulen
 • Esoteric Teachings deel 11 en 12 - G. de Purucker
  Dood en de Circulaties van de Cosmos
  Erwin Bomas
 • Wie is het Zelf
  Barend Voorham
 • Lichtbrengers in de samenleving - Merel Pontier
  Barend Voorham
 • De rechten van vluchtelingen - De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als gemeenschappelijk geweten
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Hebben individuele dieren invloed op wat de groep doet?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Overgang naar het volgende natuurrijk
Lees nummer