Wil je nieuwe digitale Lucifer nummers in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Elke 2 maanden verschijnt een nieuwe Lucifer via onze nieuwsbrief.

Lucifer nummer 1 - 2022
Lucifer nummer 1 - 2022
 • Licht op... Wat voor samenleving willen we?
  Herman C. Vermeulen
 • Esoteric Teachings deel 11 en 12 - G. de Purucker
  Dood en de Circulaties van de Cosmos
  Erwin Bomas
 • Wie is het Zelf
  Barend Voorham
 • Lichtbrengers in de samenleving - Merel Pontier
  Barend Voorham
 • De rechten van vluchtelingen - De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als gemeenschappelijk geweten
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Hebben individuele dieren invloed op wat de groep doet?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Overgang naar het volgende natuurrijk
Lees nummer
Lucifer nummer 5 en 6 - 2021
Lucifer 5 en 6 (symposiumnummer) - 2021: Bouw mee aan de mentaliteit van de toekomst
 • Inleiding
 • Openingswoord bij het symposium van de Nederlandse afdeling
  Erwin Bomas
 • Bouw mee aan de mentaliteit van de toekomst
  Herman C. Vermeulen
 • Het ontwikkelen van wijsheid
  Renate Pico
 • Karaktertransformatie in zeven stappen
  Barend Voorham
 • Wees de mentaliteit van de toekomst!
  Herman C. Vermeulen
 • Vormgeven aan de toekomst: slechts hoop of vast vertrouwen?
  Claudia Bernard
 • Bouwen aan een sterke basis: hoe we vast vertrouwen opbouwen
  Sieglinde Plocki
 • Wanneer zekerheid haar intrede doet
  Ralph Kammer
 • Geweten en Intuïtie
  Gottfried de Purucker
 • Intuïtieve Wijsheid of Prajñā
  Gottfried de Purucker
 • Esoteric Teachings deel 10 van Gottfried de Purucker
  Barend Voorham
Lees nummer
Lucifer nummer 4 - 2021
Lucifer nummer 4 - 2021
 • Impressie van ITC 2021
  Redactie
 • ITC – Openingstoespraak: Een denkvermogen dat het Universum omvat
  Herman C. Vermeulen
 • Lezing ITC 2021: De onderverdeling van manas
  Erwin Bomas
 • Lezing ITC 2021: Hoe de Damodar-methode werkt
  Joke Vermeulen
 • Gebed en aspiratie
  Gottfried de Purucker
 • Esoteric Teachings deel 9 van G. de Purucker
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Heeft elk individueel wezen een uniek karakter?
  Henk Bezemer
 • Uw vragen
  • Buddha’s
  • Zijn er volkeren zonder spirituele leiding?
Lees nummer
Lucifer nummer 3 - 2021
Lucifer nummer 3 - 2021
 • Licht op … Economie als huishouden
  Herman C. Vermeulen
 • Esoteric Teachings 7 en 8 van G. de Purucker
  Erwin Bomas
 • Hoe voorkomen we mentale epidemieën?
  Herman C. Vermeulen
 • Emigratie naar Mars
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Wat DNA wel of niet bepaalt
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen
  • Praktiseren wat je predikt
  • Is schade aan ecosystemen te herstellen?
Lees nummer
Lucifer nummer 2 - 2021
Lucifer nummer 2 - 2021
 • Licht op … Wat is Waarheid?
  Herman C. Vermeulen
 • Esoterische Instructies 5 en 6 van G. de Purucker
  Henk Bezemer
 • Het ENE
  Erwin Bomas
 • Is er een verband tussen Venus en de bijen?
  Henk Bezemer
 • De bedoeling van doelen - Swabhāva: echte doelen komen van binnenuit
  Erwin Bomas
 • Uw vragen:
  • Kernwapens in de Rāmāyana?
  • Verwondering en intuïtie
  • Boven-persoonlijkheid en mededogen
Lees nummer
Lucifer nummer 1 - 2021
Lucifer nummer 1 - 2021
 • Licht op … De pandemie als zelfreflectie
  Herman C. Vermeulen
 • Esoterische Instructies 3 en 4 van G. de Purucker
  Barend Voorham
 • De relativiteit van het Absolute
  Barend Voorham
 • Ubuntu - Ik ben, omdat wij zijn
  Joop Smits
 • Theosofie in de Natuur - Waarom groei sprongsgewijs verloopt
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen:
  • Atlantis en de Rāmāyana
  • Hoe werkelijk zijn dromen?
  • Kunnen dieren leren denken?
  • De rol van ons intellect
Lees nummer
Lucifer nummer 6 - 2020
Lucifer nummer 6 - 2020
 • Licht op … Is vaccineren de oplossing?
  Herman C. Vermeulen
 • Emanatie in de wereldliteratuur
  Barend Voorham
 • Meditatie in het licht van mededogen - Van stress naar Zen deel 4
  Erwin Bomas
 • Esoterische Instructies 1 en 2 van G. de Purucker
  Bouke van den Noort
 • Theosofie in de Natuur - Heeft de mens een magnetisch zintuig?
  Henk Bezemer
 • Donald Hoffman: een wetenschapper die openlijk uitgaat van bewustzijn als grondslag
  Henk Bezemer
 • Uw vragen:
  • Continenten tijdens de Atlantische ontwikkelingfase
  • Wat is universele taal?
Lees nummer
Lucifer nummer 5 - 2020
Lucifer nummer 5 (symposiumnummer) - 2020
 • Introductie
  Herman C. Vermeulen
 • Grenzenloos Leven
  Lalibel Mohaupt
 • Vonken van eeuwigheid
  Barend Voorham
 • Samenwerken: groeien in eenheid
  Erwin Bomas
 • Consequenties van de Theorie van Alles
  Herman C. Vermeulen
Lees nummer
Lucifer nummer 4 - 2020
Lucifer nummer 4 - 2020
 • Uitgelicht artikel: Licht op ... Hebben we onze lessen geleerd?
  Herman C. Vermeulen
 • De mensheid, de sleutel tot harmonie in de natuur
  Barend Voorham
 • Een spirituele kijk op communicatie - Van stress naar Zen
  Erwin Bomas
 • Theosofie in de Natuur - Over het uitsterven van dieren en planten
  Henk Bezemer
 • Theosofische invloed op kunst & design in Berlijn - Van Blavatsky tot iPhone
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen:
  • Waarom is Pluto geen planeet meer?
  • Mars is in slaap. Heeft Mars nog wel invloed op het zonnestelsel?
  • Invloed van goden en mensen
  • Het ontwikkelen van vaardigheden
  • Kun je met angst geboren worden?
Lees nummer
Lucifer nummer 3 - 2020
Lucifer nummer 3 - 2020
 • Uitgelicht artikel: Licht op ... Racisme
  Herman C. Vermeulen
 • Het beheersen van gedachten - Gedachte > handeling > gewoonte > karakter > reïncarnatie
  Erwin Bomas
 • Het collectieve geheugen - Het astrale: het magazijn van onze ervaringen
  Barend Voorham
 • Team Human - Een manifest voor menselijkheid in de digitale tijd
  Erwin Bomas
 • Complotdenken
  Barend Voorham
 • Gesignaleerd
  • Vertraagde reactie bij rampen: van corona-pandemie tot de opwarming van de aarde
  • Vragen rondom een armtransplantatie
 • Uw vragen
  • Wat wordt bedoeld met het draaien van het Wiel?
  • Wat moet je doen als je van vervelende gewoontes af wil?
  • Is er een samenwerking tussen de planeten van ons zonnestelsel?
Lees nummer
Lucifer nummer 2 - 2020
Lucifer nummer 2 - 2020
 • Leren van de pandemie - Theosofia: kern van duurzame oplossingen
 • Het ENE LEVEN - Basisgedachten
 • Wat is een virus?
 • Wat is ziekte?
 • De zieke beschaving
 • Nu handelen in het licht van de Theosofia
 • Een gezonde wereldsamenleving - Immuun voor alle ziektekiemen
 • Altruïsme
 • Theosofie: beginselen en praktische betekenis
Lees dit themanummer
Lucifer nummer 1 - 2020
Lucifer nummer 1 - 2020
 • Uitgelicht artikel: Uitgaan van het positieve
  Herman C. Vermeulen
 • Ruimte, tijd en bewustzijn
  Barend Voorham
 • Zen en de kracht van concentratie
  Erwin Bomas
 • Het streven naar onafhankelijkheid - Doen we het alleen of gezamenlijk
  Barend Voorham
 • Theosofie in de Natuur - Leren zonder hersenen: waar zit het geheugen (bij planten)?
  Bouke van den Noort
 • Uw vragen
  • Vragen over karma
Lees nummer