Lucifer nummer 1 - 2019
Lucifer nummer 1 - 2019

De Borobudur en de Buddha

In de lezingenserie De functie van heilige monumenten sprak Erwin Bomas afgelopen najaar over De Borobudur en de Buddha, ofwel de bijzondere in steen uitgebeelde ‘landkaart’ van de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn tot Buddhaschap.

Erwin Bomas

Hoe kun je de studie van De Geheime Leer benaderen?

Een lezing gehouden tijdens de International Theosophy Conference (ITC) in 2016 te Santa Barbara, Californië, VS.

Pierre Wouters

Wie zijn de werkelijke cultuur-dragers? - Identiteitspolitiek versus universeel beleid

Is onze cultuur geworteld in de joods-christelijke traditie? Moeten we daarop terugvallen? Of kunnen we op een andere manier onze cultuur naar een hoger niveau tillen?

Barend Voorham

Wat is kunstmatige intelligentie?

Welk type intelligentie is ‘kunstmatige intelligentie’? Kunnen computers intelligenter worden dan mensen? Kunnen ze, misschien in de verre toekomst, ooit denken?

S.C.

Theosofie in de natuur, deel 1 - Voortrekkers in het dierenrijk

Waarom vinden we in het dierenrijk, zelfs binnen één diergroep, zulke enorme verschillen in intelligentie en sociaal gedrag? Hoe verklaren we dat? Dit is deel 1 van een serie artikelen over ‘Theosofie in de natuur’.

Henk Bezemer

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 6 - 2018
Lucifer nummer 6 - 2018

De onrust in de wereld
Wat is de aard van de onrust en de opstanden die zich nu in de wereld voordoen? Hoe voorkomen we dat die zich steeds blijven herhalen?

Herman C. Vermeulen

De spirituele functie van design - Symboliek en kunst
De spirituele functie van design is het vierde en laatste artikel in een serie Theosophy Talks over symboliek en kunst. Afgelopen januari sprak Herman C. Vermeulen over dit boeiende onderwerp, dat nog niet vaak vanuit een theosofische invalshoek is belicht.

Herman C. Vermeulen

Bevolkingsgroei - Wordt de Aarde te klein?
Is de Aarde te klein voor 7,5 miljard mensen? En is ons land te vol? Lucifer probeert een antwoord te vinden.

Barend Voorham

Theosofie: het Pad naar Universeel Bewustzijn
Wat is bewustzijn? Wat is Universeel Bewustzijn? Kun je spreken over een Pad of het Pad naar universeel bewustzijn? Wezenlijke vragen, die Herman C. Vermeulen
in zijn bijdrage aan het congres van de Europese Federatie van The Theosophical Society Adyar (EFTS), dat plaatsvond van 21 tot 26 augustus 2017 in Barcelona, besprak.

Herman C. Vermeulen

Intuïtieve visies van wetenschappers over de aard van bewustzijn
Sinds enkele tientallen jaren zoeken wetenschappers naar een oplossing voor vragen als: ‘Wat is bewustzijn?’, ‘Is bewustzijn een toevallig verschijnsel of is het geworteld in de grondslagen van de kosmos?’

Redactie

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 5 - 2018
Lucifer nummer 5 - 2018

Werken aan Levenswijsheid
Een beschouwing over kennis en wijsheid voor de lange termijn. Denken voorbij de waan van de dag.

Herman C. Vermeulen

De basis van Levenswijsheid
Drie theosofische inzichten vormen samen de basis van leven en groei en zijn daarom ook de basis voor Levenswijsheid. 

Lalibel Mohaupt

Hoe word je levenswijs?
Hoe ziet het proces van levenswijs worden eruit? Waar is die wijsheid te vinden? Wat zijn de consequenties van wijzer worden?

Mariska Zwinkels

Wijs omgaan met …? - Een universele aanpak
In dit artikel laten we zien hoe je met een aantal universele principes kunt werken om wijs te leren omgaan met welk vraagstuk in het leven ook.

Erwin Bomas

De kracht van kleur, geluid en getal - Symboliek en kunst
Afgelopen januari sprak Herman C. Vermeulen in een serie van vier lezingen over symboliek en kunst. Dit artikel gaat over het wezen en de werking van kleur, geluid en getal.

Herman C. Vermeulen

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 4 - 2018
Lucifer nummer 4 - 2018

Communicatie: we kunnen niet zonder
Communicatie is voor ons allen een vanzelfsprekenheid. Maar hoe werkt dat proces eigenlijk, zowel offline als online? En hoe ga je hier wijs mee om?

Herman C. Vermeulen

Universele symboliek uit de Mysteriescholen
Deel twee van de serie over kunst gaat in op de universele symboliek uit de Mysteriescholen. En hoe interpreteren we oude en meer hedendaagse mythen vanuit de Theosofia?

Herman C. Vermeulen

Vluchtelingen, migratie en karma
Er wordt veel over het vraagstuk van vluchtelingen gesproken. Lucifer doet dit vanuit het perspectief van karma.

Barend Voorham

Het belang van (media)wijsheid
Sociale media als WhatsApp, Facebook, Instagram en Twitter zijn nauwelijks meer weg te denken uit ons leven. Hoe leren we kinderen om wijs om te gaan met sociale media? Wat zijn sociale media, hoe sociaal zijn ze eigenlijk en werk perspectief biedt de Theosofie hierop?

Erwin Bomas

Lees uitgelicht artikel
Lucifer nummer 3 - 2018
Lucifer nummer 3 - 2018

Opleggen of inspireren?
Hoe maken we de theosofische visie blijvend bij mensen bekend?

Herman C. Vermeulen

De verschillende aspecten van religie Religie, religies, godsdiensten en sekten
Religie kan ons inspireren edel te leven, maar het is ook in staat ons tot wrede monsters te maken. Hoe verloopt het degeneratieproces en hoe kunnen we dat tegenhouden?

Barend Voorham

Religie en hervorming — vanuit theosofisch gezichtspunt
Dit artikel uit 1891 voorspelt de belangrijkste trends van heden en is daarom nog even actueel als toen het geschreven werd.

W.Q. Judge

Wat is kunst? Symboliek en kunst
Een voor Lucifer bewerkte presentatie over wat kunst is. Het eerste van een viertal artikelen over kunst.

Herman C. Vermeulen

Goed nieuws uit Portugal
Verslag van een inspirerend evenement over het leven van Helena P. Blavatsky.

Redactie

Bekijk uitgelicht artikel
Lucifer nummer 2 - 2018
Lucifer nummer 2 - 2018

Daar staan we dan — en hoe nu verder?
Hebben we de juiste ethische visie om goed te kunnen omgaan met nieuwe uitdagingen van onze tijd?

Herman C. Vermeulen

Je bent meer dan je depressie 
Wat zijn de oorzaken van depressies en hoe overwin je ze?

Het overwinnen van een depressie is geen peulenschilletje. Toch is het mogelijk. Dit artikel geeft adviezen.

SC

Kan het leven voltooid zijn?
Voor wie spiritueel leeft, is de ouderdom de meest zegenrijke tijd van het leven.

Barend Voorham

Hoe ‘de strijd om het bestaan’ steeds meer uit de mode raakt
De basis van een apenkolonie blijkt meer op samenwerking gebaseerd dan op strijd. Bossen gedijen het best wanneer alle soorten elkaar kunnen ondersteunen. De voorheen omstreden theorie van samenwerkende bacteriën als basis voor evolutie is nu algemeen geaccepteerd. 
Hoog tijd om het idee van ‘de strijd om het bestaan’ te nuanceren.

Bouke van den Noort

Waarom (x7) hebben we het zo druk?
En hoe komen we ervan af?

Wat is drukte eigenlijk en hoe komen we zo druk? En wat kunnen we doen om minder druk te zijn of ons ten minste minder druk te maken?

Erwin Bomas

Bekijk uitgelicht artikel
Lucifer nummer 1 - 2018
Lucifer nummer 1 - 2018

Hoe kan ITC een praktisch voorbeeld zijn van Broederschap, een Kern en een helende Kracht?
Herman C. Vermeulen

Wat is broederschap, wat is een kern en wat is genezing?
Harmonie brengen voor een verdeelde mensheid door samen te studeren en samen te werken
Joop Smits

Hoe werkt broederschap, hoe werkt een kern van broederschap en hoe werkt het genezen van de wereld?
Joke Vermeulen

De praktische toepassing van broederschap, een kern en heelwording
Henk Bezemer

Hoe kunnen we een kern van broederschap vormen, zodat we een helende kracht in de wereld zijn?
Barend Voorham

Van ziekte naar genezing
Lalibel Mohaupt

Over genezen
Gottfried de Purucker