Lucifer nummer 2 - 2024

Lucifer nummer 2 - 2024

Licht op... Oog om oog en tand om tand. Wraak is een heel vreemd idee. Het mist elke vorm van wijsheid. Waarom leeft deze manier om op onrecht te reageren nog steeds voort?

Verder in dit nummer: deel 2 van 2 artikelen waarin de fundamentele werkelijkheid van manifestatie wordt onderzocht en de manier om dit in ons bewustzijn te realiseren; een artikel over het gevaar van tegen zijn: hoe houden we vast aan ons ideaal?
Vijfhonderd keer per dag? - over het verrassende advies dat Mohammed gaf aan een vroom man; vragen die kinderen stellen: hoe beantwoord je de soms bijzonder diepzinnige vragen van kinderen. En natuurlijk de vaste rubrieken "Gesignaleerd" en "Uw vragen". 

Lees nummer
Abonneren
Abonneer je op het tijdschrift
Archief tijdschriften
Bekijk het archief

‘Het tijdschrift voor zoekers naar waarheid.’

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. Actuele onderwerpen worden besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen. Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.

Waarom dit tijdschrift Lucifer heet

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger. Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap. Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
- Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

Redactie

Redactie
Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie
Herman C. Vermeulen

Redactiesecretariaat
Astrid Kramer
✉️ lucifer@blavatskyhouse.org