Lucifer nummer 4 - 2018

Lucifer nummer 4 - 2018

  • Communicatie: we kunnen niet zonder
  • Universele symboliek uit de Mysteriescholen
  • Vluchtelingen, migratie en karma
  • Het belang van (media)wijsheid
  • De innerlijke groei van dieren en planten
Uitgelichte artikelen: Communicatie en het belang van (media)wijsheid

Communicatie is voor ons allen een vanzelfsprekendheid. Maar hoe werkt dit eigenlijk, zowel offline als online? En hoe ga je hier wijs mee om?

Lees uitgelicht artikel
Abonneren
Abonneer je op het tijdschrift
Archief tijdschriften
Bekijk het archief

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

‘Het tijdschrift voor zoekers naar Waarheid.’

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger. Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap. Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
- Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

Redactie
Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie
Herman C. Vermeulen

Redactieadres
Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement
Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.