Symposium 2017

Sleutels voor een harmonieuze en gezonde wereld

Dat de wereld verre van harmonisch is, is duidelijk. Maar dat de wereld altijd disharmonisch zou blijven, is een waandenkbeeld dat op niets anders dan vooroordeel is gestoeld.

In dit symposium wordt geprobeerd een fundamenteel andere visie op het leven, de mens en de maatschappij te ontwikkelen, waaruit blijkt dat de kern van elk mens een bron van wijsheid en mededogen is.

De volgende vragen staan centraal:

  • Wat is de oorzaak van de zieke wereld en hoe kunnen we hem weer gezond maken?

  • Hoe ontdek je het altijd aanwezige Mededogen in jezelf (en in anderen …)?

  • Als we Mededogen herkennen, hoe kunnen we er iets mee gaan doen?

  • Waar liggen de oplossingen voor de vraagstukken in je eigen leven en in de maatschappij?

  • En, hoe help je anderen om ditzelfde in zichzelf te vinden?

Een symposium over de diepste Kern in onszelf

Het symposium zal, net als in voorgaande jaren, een interactief proces zijn. Lezingen worden afgewisseld met workshops, waarin alle bezoekers de voorgehouden ideeën aan de eigen ervaringen en die van anderen kunnen toetsen.