Symposium 2017

Een interactief symposium over zingeving en wijsheid.

In al hun eenvoud moeten ze ons kunnen inspireren een levensfilosofie te ontwikkelen, die als een kompas voor een zinvol leven kan dienen, zowel voor onszelf als voor onze medemensen.

Dat we in onze samenleving behoefte hebben aan een duidelijke levensvisie is zonneklaar. De veelheid van vaak tegenstrijdige meningen en ideeën waarmee we bijna dagelijks door de media bestookt worden, toont duidelijk aan dat er geen algemeen aanvaarde visie is, die als richtlijn kan dienen voor ons leven en het inrichten van de samenleving.

Als we een levensfilosofie opbouwen, mag die niet strijdig zijn met de wetenschappelijk feiten . Ze moet ook aansluiting vinden bij alle grote religieuze en filosofische stromingen uit het verleden. Verder moet ze niet gebaseerd zijn op louter geloof, maar moet ze logisch zijn en te herkennen in de processen in de natuur en in het eigen leven. Ten slotte mag die levensfilosofie niet star of dogmatische zijn, maar laat ze ruimte voor voortdurende groei.

In de lezingen worden de basisprincipes van die levensfilosofie in eenvoudige woorden uitgelegd. In de workshops kunnen de deelnemers van het symposium gezamenlijk onderzoeken of deze levensfilosofie inderdaad de toets der kritiek kan doorstaan en of ze in het leven te herkennen is. Bovendien kunnen we gezamenlijk bespreken wat de praktische consequenties van deze levensfilosofie betekent. Tot welke radicaal andere oplossingen kom je bijvoorbeeld als je vanuit de opgebouwde levensfilosofie een vraagstuk als ‘voltooid leven’ beschouwt? Of als je aan het begin van je leven staat, en je bekijkt je leven vanuit de principes van de levensfilosofie die gepresenteerd wordt, stel je je dan andere levensdoelen?