De Theosophical Society Point Loma heeft de volgende doelstellingen:

  • Het onder de mensen verspreiden van kennis betreffende de wetten die inherent zijn aan het Heelal.
  • Het bekendmaken van kennis betreffende de essentiële eenheid van al het bestaande, en het aantonen dat deze eenheid de grondslag der Natuur is.
  • Het vormen van een actieve broederschap onder de mensen.
  • Het bestuderen van religies van vroeger en heden, van wetenschap en wijsbegeerte.
  • Het onderzoeken van de krachten die de mens zijn ingeboren.

Door het verspreiden van de Theosofische kennis en leringen, kan ieder voor zichzelf vaststellen wat de waarde daarvan is en daarmee een spirituele levensfilosofie opbouwen.  
Met het onderzoeken van de krachten die de mens zijn ingeboren bedoelen wij onder meer  de ontwikkeling van de hogere denkaspecten, die zowel het wetenschappelijke denken als het filosofische en religieuze denken aanspreken en hoe deze in wisselwerking met elkaar kunnen worden toegepast om steeds verder te kunnen groeien als mens.

Activiteiten

We organiseren diverse activiteiten en ook op diverse locaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag en er zijn verschillende afdelingen verspreid over het land. Ook is er een afdeling in Duitsland.

In de activiteiten die de TSPL organiseert komen diverse thema’s aan de orde. De thema’s zijn gebaseerd op de wetmatigheden van de natuur, en gaan in op verdieping van de kern van de wereldreligies en – filosofieën en op de visies in de wetenschap. Daarnaast worden er  toepasbare levensvraagstukken en maatschappij gerelateerde onderwerpen vanuit Theosofisch oogpunt toegelicht en beschouwd. Dit wordt gedaan door de volgende activiteiten:

Lezingen

Jaarlijks organiseren wij een reeks lezingen die zowel in het Nederlands, Duits  als Engels via livestream te volgen zijn.

Tijdschrift

De publicatie van artikelen in ons tijdschrift Lucifer de Lichtbrenger, waarin zowel de oude wijsheid als actuele onderwerpen nader worden toegelicht en verklaard.

Symposium

Jaarlijks is er een interactief symposium over een actueel onderwerp waarmee aan de hand van lezingen en workshops kan worden kennisgemaakt met de visie vanuit de Theosofie.

Cursus Universele Wijsheid

De cursus Universele Wijsheid biedt iedere zoeker naar waarheid de mogelijkheid om zelfstandig een beeld op te bouwen van het Theosofisch gedachtegoed.

Boeken

Publicatie van Theosofische literatuur die in de loop der jaren is geschreven door onze leraren behoort tevens tot één van onze kerntaken. Om deze taak uit te voeren beschikt de TSPL over een eigen uitgeverij. Deze boeken kunnen via onze webshop tegen kostprijs worden gekocht. Veel van deze boeken zijn tevens gratis downloadbaar via onze website.