De stichting International Study centre for Independent Search for truth is de werkgemeenschap van de Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse.

Zij is per definitie boven-religieus en boven-politiek, en ontvangt geen overheidssubsidie. Alle werkzaamheden van de Theosophical Society worden verricht door de stichting International Study centre for Independent Search for truth. Wij werken op basis van vrijwilligheid. De organisatie kent geen betaalde functionarissen.

Steun ons