Stichting I.S.I.S. is de werkgemeenschap van The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse.

Zij is per definitie boven-religieus en boven-politiek, en ontvangt geen overheidssubsidie. Alle werkzaamheden van The Theosophical Society worden verricht door Stichting I.S.I.S. Wij werken op basis van vrijwilligheid. De organisatie kent geen betaalde functionarissen.

Steun ons