Het doel van de Theosophical Society Point Loma is het vormen van een actieve kern van broederschap, door het bestuderen en verspreiden van kennis over de geestelijke achtergrond van mens en kosmos, vrij van dogmatiek.

Uitgangspunten

  • De essentiële eenheid van al het bestaande
  • Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur
  • Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit de gedachte van universele broederschap)
  • Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen
  • Ondersteuning bij het opbouwen en verdiepen van de eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.

International Study centre for Independent Search for truth

De stichting International Study centre for Independent Search for truth is de werkgemeenschap van de Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse. Zij is per definitie boven-religieus en boven-politiek, en ontvangt geen overheidssubsidie. Alle werkzaamheden van de Theosophical Society worden verricht door de stichting International Study centre for Independent Search for truth. Wij werken op basis van vrijwilligheid. De organisatie kent geen betaalde functionarissen.