In deze cursus gaan we uit van Universele Wijsheid. Iedereen kan deze wijsheid leren kennen. Dit is geen nieuwe wijsheid; ze is de kern van alle grote religieuze, filosofische en wetenschappelijke stelsels. Deze wijsheid stelt je in staat om elke levensvraag op te lossen en daarmee een bijdrage te leveren aan een meer harmonieuze wereld.

Wil je deze wijsheid leren kennen? Geef je dan op voor deze cursus.

Lees meer en inschrijven

Waar de cursus op is gebaseerd

De cursus is gebaseerd op de kern van wijsheid die ten grondslag ligt aan alle grote religies en filosofieën. Deze kern van wijsheid spoort aan tot geestelijke groei.

Geestelijke groei kan alleen plaatsvinden met oprecht onderzoek naar Waarheid. Geloof daarom niet zomaar wat wij stellen, maar onderzoek het! Neem alleen dat aan wat je door zelfstandig onderzoek als juist hebt ervaren. Alleen op deze manier kun je een praktische levensfilosofie ontwikkelen die helpt bij het beantwoorden van levensvragen en het oplossen van problemen in de wereld.