Elk jaar starten we met twee cursussen 'Anders Denken' en de vervolgcursus 'Levenswijsheid'.

De cursussen bestaan uit 12 lessen die om de 2 weken worden behandeld. We gaan van start in oktober en eindigen rond april/mei.
De cursussen worden gehouden in:

  • Amsterdam
  • Arnhem
  • Den Haag
  • Eindhoven
  • Leiden
  • Middelburg
  • Rotterdam
  • Utrecht

Bij minimaal 12 deelnemers kunnen de cursussen ook elders in Nederland worden gehouden.
Wil je dit graag organiseren? Neem dan contact met ons op!

Plaatsen en data cursussen

Anders Denken

Hoe werkt het denkproces? Wat zijn gedachten? Hoe kun je je denken sturen en gewoontepatronen doorbreken?

Ontdek het tijdens de cursus 'Anders Denken' en ervaar hoe je met je groeiende inzicht steeds beter in staat bent een verschil te kunnen maken in een wereld vol met uitdagingen.

Levenswijsheid

De cursus 'Levenswijsheid' is een vervolg op de cursus 'Anders Denken'.

Tijdens deze cursus behandelen we een aantal universele waarheden en daarmee houden we onze visie op het leven tegen het licht.

Bijdrage cursus

Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers die werken voor het geestelijk welzijn van de mensheid, zonder enig winstoogmerk. Daarom wordt de prijs van de cursus uitsluitend bepaald door werkelijke, materiële kosten: zaalhuur en cursusmateriaal. In deze kosten zijn 14 avonden (12 lessen) inbegrepen. Uw bijdrage om deze kosten te dekken wordt daarom jaarlijks vastgesteld. Na inschrijving wordt schriftelijk om betaling verzocht. Toewijzing voor deelname vindt plaats in volgorde van ontvangen betalingen.

De bijdrage voor Anders Denken bedraagt in 2019-2020 €130,00 inclusief cursusmateriaal. Indien uw bijdrage een belemmering is, neem dan contact met ons op per mail of telefoon 070-346 15 45.

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen en te worden overgemaakt op rekening van de stichting:
IBAN: NL19TRIO0786911905
ten name van: Stichting I.S.I.S.
ANBI nummer: 50872

N.B. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist bestaat geen aanspraak op:

  1. Terugbetaling van cursusgeld;
  2. Het resterende cursusmateriaal.