Het thema van symposium 2024 is: "Het mysterie Mens - Je bent méér dan je lichaam"

Datum

Zondag 8 september 2024 van 10:00 tot 15:30
Toegang is gratis

Op locatie én online

Het symposium is dit jaar op locatie (Museum Sophiahof - Sophialaan 10, Den Haag, 120 plaatsen beschikbaar), maar ook online via Zoom.

Je kunt aangeven hoe je wilt deelnemen in het inschrijfformulier.

Programma

10:00 - Introductie
10:10 - Lezing: Nimmer was ik niet
10:30 - Lezing: Het mysterie Mens
10:50 - Koffiepauze (25 minuten)
11:15 - Workshop: Leer je zelven kennen
12:15 - Lunchpauze (1,5 uur)
13:45 - Lezing: Ik ben omdat wij zijn
14:15 - Workshop: Genees de maatschappij, genees jezelf
15:15 - Afsluiting: vooruitblik seizoen 2024-25
15:30 - Ethisch café: napraten over het symposium

Toelichting

“Mens ken Uzelf”, was de aansporende tekst die boven de ingang van de mysterieschool in Delphi stond. En met reden. Want als we onszelf werkelijk kennen, kennen we het universum, is een eeuwenoude wijsheid. Wat wordt met deze diepgaande uitspraak bedoeld?

Dat we méér dan ons lichaam zijn – we zijn een afspiegeling van het geheel – is iets dat ons door de eeuwen heen keer op keer door de verschillende wereldleraren verteld is. Het is de rode draad van alle wereldtradities. Maar wat is dit meer dan? Dat is de centrale vraag waar we tijdens de lezingen en workshops van dit symposium gezamenlijk naar op zoek gaan.

Hoe kan je zelf ervaren dat je méér dan je lichaam bent? En waarom is deze vraag zo belangrijk zou je je misschien afvragen? Dat is omdat het antwoord erop tevens het fundamentele antwoord is op alle disharmonie die we nu in de wereld ervaren, zowel maatschappelijk als individueel.

Hoe meer we het mysterie mens weten te ontrafelen en dieper inzicht krijgen in wie we werkelijk zijn, welke onbegrensde mogelijkheden er in onszelf besloten liggen, hoe helderder de oplossingen zich voor ons innerlijk oog aandienen. De machteloosheid die velen op dit moment ervaren, zal plaats maken voor een innerlijke overtuiging. Een overtuiging dat we zelf de sleutel in handen hebben om het lijden dat er momenteel plaatsvindt bij de kern aan te pakken en duurzaam op te lossen.