Gottfried de Purucker spoort mensen aan zelfstandig na te denken en zich te openen voor waarheid. Dit is ook het beleid van onze organisatie.

Wij proberen u nooit gedachten op te dringen, maar veel meer zelfstandig na te laten denken. Het gaat ons er niet zozeer om wat mensen denken, maar hoe ze denken.

In dit artikel komen met slechts enkele woorden zeer diepzinnige gedachten naar voren. Daaruit blijkt overduidelijk dat de wijze waarop iemand denkt en hoe hij bijgevolg in het leven staat, van doorslaggevend belang is of hij waarheid vindt.

Vanwege het grote belang van dit artikel hebben we in voetnoten enige toelichting op de tekst gegeven, zodat u de soms zeer genuanceerde gedachten beter kunt begrijpen. Dit artikel van Gottfried de Purucker is een vertaling uit zijn boek Wind of the Spirit, blz. 273.