The Theosophical Society is een deel van een universele, ethische en intellectuele Beweging, die in alle tijden werkzaam is geweest. Vanuit deze Beweging kwamen, in overeenstemming met de cyclische wetten in de Natuur, geestelijke impulsen voort, die de aanzet vormden voor de grote religieuze en filosofische stelsels die de mensheid heeft voortgebracht.

Het waren wijzen als Lao Tze, Krishna, Gautama de Buddha, Jezus de Nazarener, Plato en vele anderen die deze impulsen gaven. Zij trachtten allen de grondgedachten van de aloude Theosofie opnieuw onder de mensen te brengen en deden dit steeds in een voor die tijd en gelegenheid geschikte vorm.

Doeleinden

De doeleinden van The Theosophical Society zijn:

  1. De verspreiding van kennis betreffende de wetten die in het Heelal bestaan.
  2. De verspreiding van kennis betreffende de essentiële eenheid van al het bestaande - een eenheid die aan de gehele Natuur ten grondslag ligt.
  3. De vorming van een actieve broederschap onder de mensen.
  4. De studie van de godsdiensten van vroeger en heden, van wetenschap en wijsbegeerte.
  5. Het onderzoek naar de krachten, die de mens zijn ingeboren.

The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse

Zo ook werd The Theosophical Society in 1875 te New York gesticht door Helena Petrovna Blavatsky. Zij handelde in opdracht van haar Leraren, aangeduid met de naam 'Meesters van Wijsheid en Mededogen'. Met de kennis die zij verschaften, werd een grondslag gelegd voor het denken van de twintigste eeuw. Na vele jaren van zelfopoffering overleed H.P. Blavatsky in 1891. Zij liet de mensheid een omvangrijke hoeveelheid geschriften na, waarvan de bekendste het theosofische standaardwerk De Geheime Leer is. Omdat ook The Theosophical Society een organisatie is, gevormd door mensen, ontstonden er in de loop der jaren diverse splitsingen. De twee belangrijkste takken van de internationale organisatie ontsproten enige jaren na het heengaan van H.P. Blavatsky. In Nederland is de ene tak bekend als de Theosofische Vereniging (met hoofdkwartier te Adyar, India), en de andere (de samensteller van deze website) als The Theosophical Society, waarvan het hoofdkwartier achtereenvolgens gevestigd was in New York, te Point Loma en te Covina, beide in Californië. Thans is het gevestigd in het Blavatskyhouse te Den Haag.

The Theosophical Society werd na H.P. Blavatsky achtereenvolgens geleid door:
W.Q. Judge (1891-1896),
K. Tingley (1896-1929),
G. de Purucker (1929-1942),
A.L. Conger (1945-1951),
W. Hartley (1951-1955),
D.J.P. Kok (1958-1985)
en H.C. Vermeulen (1985- ).