LEZING

Gautama de Buddha verkondigde aan iedereen zijn leer van verlichting en mededogen. Dit deed hij op twee niveaus: de Oogleer en Hartenleer.

Het Mahāyāna Buddhisme is de school die de Hartenleer van de Buddha bevat. In deze school werkte enkele eeuwen na het heengaan van de Buddha onder anderen de wijze Nagarjuna het mystiek-filosofische systeem dat Gautama de Buddha bracht verder uit, nu bekend onder het Mahāyāna Buddhisme. Het Mahāyāna stijgt boven het intellect uit en kan slechts door het Buddhi - het verlichtingsbeginsel in elk mens - worden begrepen.

In deze lezing maak je kennis met de mystiek van de Hartenleer en blijf je toch met beide voeten op de grond staan.